Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 1/2003

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 1/2003
Aika: 3.1.2003, klo 18.00 – 18.15
Paikka: Ravintola Teatteri, Helsinki
Paikalla: Tommi Karttaavi (pj), Toni Alatalo, Kare Casals, Erkki Kolehmainen

Pöytäkirja
1. Varapuheenjohtajan valinta
Päätettiin valita Toni Alatalo varapuheenjohtajaksi.

2. Uusien jäsenten hyväksyminen
Päätettiin hyväksyä jäseniksi Kaj J. Niemi ja Harry Piela

3. Lausuntopyynnöt
Liikenne- ja viestintäministeriöstä on tullut kaksi lausuntopyyntöä: sähköisen viestinnän tietosuojalakiesitys (takaraja 7.2.03) ja ehdotus kansalliseksi tietoturvastrategiaksi (takaraja 23.1.03). Esitysluonnos ja ehdotus löytyvät osoitteesta http://www.mintc.fi kohdasta Viestintätietoa. Lausuntopyyntöihin pyritään vastaamaan.

4. Muut asiat
Muita asioita ei ollut

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja