Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 1/2004

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 1/2004

Aika: ti 20.1.2004, klo 16
Paikka: KPMG:n toimisto, Forum, 6 krs.
Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Timo Kiravuo, Erkki Kolehmainen, Terho Nevasalo, Jyrki Soini ja Kukka Tommila

Pöytäkirja

1. Varapuheenjohtajan valinta
Hallitus valitsi Timo Kiravuon varapuheenjohtajaksi

2. Tilinpäätösasiat
Todettiin, että kirjanpito on valmistunut. Tilikauden tulos oli -1.511,41 euroa. Tappio johtui maksamattomista jäsenmaksuista tehdyistä tappiokirjauksista. Kaikki tarpeelliset asiakirjat tilintarkastusta varten ovat koossa ja puheenjohtaja, yhdessä rahastonhoitajan kanssa järjestää tilintarkastuksen mahdollisimman pian.

3. Vuoden 2004 toiminta ja tapahtumat
Keskusteltiin erilaisista toimintamuodoista. Todettiin, että jäsenistön parempi tuntemus auttaisi toiminnan suunnittelussa. Pohdittiin mm. Jäsenkyselyn järjestämistä. Puheenjohtaja kertoi, että maaliskuun lopulla Dipolissa järjestetään mahdollisesti Virtuaaliyliopistopäivät, jonka yhteyteen voitaisiin tuottaa ISOC Finlandin järjestämä osio, ehkä yhteistyössä W3C:n Suomen toimiston kanssa.

Päätettiin järjestään kevään aikana keskustelutilaisuus aiheesta yksityisyys työelämässä. Panelisteina voisivat toimia esim. tietosuojavaltuutettu, työnantajan edustaja, lainsäätäjän edustaja ja Petteri Järvinen. Selvitetään tilavaihtoehtoja keskustassa.

4. ISOC Board of Trustees -vaalit
Päätetiin toimia viime vuoden tapaan, eli järjestää jäsenäänestys chapter-äänen käyttämisestä. Vain maksavat jäsenet saavat osallistua äänestykseen.

Kokous päättyi klo 17.45

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja