Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 1/2005

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 1/2005

Aika: ke 12.1.2005 klo 17.00
Paikka: Culminatum Oy:n tilat, Innopoli 2, Espoo
Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Timo Kiravuo, Erkki Kolehmainen, Kari Mikkelä, Kukka Tommila

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen (18.12.2004) pöytäkirja oli toimitettu jo aikaisemmin hallituksen jäsenille sähköpostitse ja hyväksyttiin kokouksessa.

2. Varapuheenjohtajan valinta
Timo Kiravuo valittiin varapuheenjohtajaksi

3. Tilinpäätöksen valmistelu
Pyritään saamaan tilinpäätös allekirjoitettavaksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.
Tarvittavat asiakirjat:
- jäsenkokousten pöytäkirjat
- hallituksen kokousten pöytäkirjat
- tilinpäätös
- kirjanpito ja tositteet
- lista saapuvista ja veloista vuodenvaihteessa
- jäsenluettelo vuodenvaihteessa

4. Jäsenmaksutilanne
Rahastonhoitaja Erkki Kolehmainen raportoi, että vuoden 2004 jäsenmaksu on maksatta yhteensä 23:lta jäseneltä, joista 3 on opiskelijajäseniä. Näistä 23:sta on myös vuoden 2003 jäsenmaksu maksamatta 10:ltä jäseneltä, joista 2 on opiskelijoita. Päätettiin, että niille, joilla on kahden vuoden jäsenmaksut rästissä, lähetetään vielä yksi huomautus asiasta ennen yhdistyksestä erottamista ja että niille, joilla on vuoden 2004 jäsenmaksu maksamatta, se lisätään vuoden 2005 jäsenmaksulaskuun.

5. Vuoden 2005 toiminta
Keskusteltiin vuonna 2005 järjestettävistä tapahtumista ja muusta toiminnasta. Ensimmäinen tapahtuma oli yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa järjestetty seminaari Internetin hallinnasta 11.1.2005 klo 9 – 14, Pasilan kirjaston auditoriossa. Seminaari liittyi kansalaisjärjestöjen osallistumiseen YK:n WSIS-tietoyhteiskuntahuippukokouksen kansallisen tason valmistelutyöhön. Työtä on tarkoitus jatkaa järjestämällä toinen seminaari myöhemmin keväällä yhteistyössä ulkoasiainministeriön kanssa.

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) on järjestämässä kahta seminaaria vuoden 2005 aikana (toinen keväällä ja toinen syksyllä). Näiden seminaarien toteutukseen voidaan todennäköisesti osallistua yhteistyötahona, kuten syksyllä 2003 järjestettyyn osallistuttiin.

6. Muut asiat 
Erkki Kolehmainen ottaa tehtäväkseen organisoida yhdistyksen tiedot PRH:n yhdistysrekisterissä ajan tasalle.

Käsiteltiin ISOC ECC:n ehdotettuja päätöksentekomenetelmiä virtuaalikokouksiin ja –äänestyksiin. Todettiin, että ne kaipaavat kommentointia. Puheenjohtaja kokoaa kommentit ja tekee niistä yhteenvedon.

Yhdistyksen postilokeroon oli joulukuussa tullut liikenne- ja viestintäministeriöstä kaksi lausuntopyyntöä: Kansallisen laajakaistastrategian väliraportista (päivätty 8.12.2004, lausuntoaika 3.1.2005 asti) ja selvityksestä Viestintäviraston maksullisen toiminnan rahoituksen ja maksujen uudistustarpeista (päivätty 14.12.2004, lausuntoaika 31.1.2005 asti. Todettiin että ensimmäisen lausuntopyynnön kohdalta lausuntoaika on jo päättynyt, mutta toinen voidaan ottaa käsiteltäväksi hallituksen sähköpostilistalla. Todettiin myös, että LVM:öön kannattaisi lähettää pyyntö lähettää lausuntopyynnöt jatkossa sähköpostitse.

Seuraava kokous: 9.2.2005 klo 16.30

Kokous päättyi klo 18.45

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja