Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 1/2006

Suomen Internet-yhdistys - ISOC Finland

Hallituksen kokous 1/2006

Aika: ke 25.1.2006 klo 17.00
Paikka: Tietotekniikan liitto, Lars Sonckin kaari 12, Espoo
Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Timo Kiravuo, Erkki Kolehmainen, Janne Lindqvist, Jorma Mellin

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen (23.11.2005) pöytäkirja oli toimitettu jo aikaisemmin hallituksen jäsenille sähköpostitse ja hyväksyttiin kokouksessa.

2. Varapuheenjohtajan valinta
Valittiin Timo Kiravuo yhdistyksen varapuheenjohtajaksi.

3. Tietotekniikan liitto
Keskusteltiin Titotekniikan liiton edustajien kanssa jäsenyhdistykseksi liittymisestä. Sovittiin etenemisestä siten, että hallitus valmistelee asian tarvittavine sääntömuutoksineen kevätkokouksen päätettäväksi. Jos kokous tekee liittymispäätös, tehdään jäsenhakemus, jonka TTL:n hallitus käsittelee ja vie liittokokouksen päätettäväksi, mahdollisesti elokuussa 2006. Varsinainen liittyminen tapahtuisi todennäköisesti syksyllä 2006.

4. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

Kokous päättyi klo 19.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja