Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 1/2008

Aika: 25.2.2008 klo 15.30
Paikka: Valtiovarainministeriö, Aleksanterinkatu 36 A, 6. krs. kokoushuone Tera

Paikalla: Tommi Karttaavi (pj), Timo Kiravuo, Jorma Mellin, Jonne Soininen, Kukka Tommila

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen (8.10.) pöytäkirja hyväksyttiin.

2. Kevätkokous ja tilintarkastus

Selvitetään mahdollisuus pitää kevätkokous Ficix-workshopin yhteydessä 16.4. Viestintäviraston tiloissa Ruoholahdessa. Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja järjestävät tilintarkastuksen ennen sitä.

3. Tietoverkkojen pelisäännöt -seminaarin järjestäminen

Ideoitiin seminaaria tietoverkkojen pelisäännöistä. Mahdollisia aiheita ovat verkkorikollisuuden torjunta, Internetin hallinto ja haja-asutusalueiden laajakaistaongelmat. Jätettiin vielä avoimeksi järjestetäänkö seminaari keväällä vai syksyllä.

4. OpenMind 2008 session järjestäminen

Tampereella lokakuussa järjestettävän Mindtrek 2008 konferenssin yhteydessä pidettävä OpenMind-päivään voitaisiin järjestää puolen päivän mittainen sessio Internet-standardisointiin liittyvästä teemasta, mahdollisesti Suomen W3C-toimiston kanssa.

5. IETF-ryhmän perustaminen

Hallituksen IETF-aktiivit ovat muihin IETF:n toimintaan osallistuviin yhteydessä ja selvittävät kiinnostusta organisoituun toimintaan.

6. ISOC BoT-vaalit

Järjestetään taas jäsenäänestys chapter-äänen antamisesta. Puheenjohtaja selvittää soveltuisiko Webropol, johon TTL:n kautta on käyttöoikeus, äänestyksen toteuttamiseen.

7. TTL:n kokoukset

Vuoden 2008 ensimmäinen puheenjohtajakokous pidetään 28. - 29.3. Tampereella ja kevätliittokokous 24.4. Espoossa. Puheenjohtaja osallistuu molempiin. Toinen puheenjohtajakokous on 17.10. ja syysliittokokous 13.11.

8. ICANN At-Large -toiminta

Osallistutaan yhden tai useamman henkilön delegaatiolla Pariisissa 22. - 27.6. pidettävään ICANN-kokoukseen ja sen yhteydessä järjestettäviin At-Large-tilaisuuksiin.

9. Muut asiat

Päätettiin valita Timo Kiravuo yhdistyksen varapuheenjohtajaksi.

Tarjolla mahdollisuus osallistua 5.5.2008 Säätytalolla järjestettävään JHS-seminaariin, jossa aiheena avoin lähdekoodi ja avoimet standardit (järjestäjänä Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta).

Kokous päättyi klo 17.55.