Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 1/2009

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 1/2009

Aika: 17.2.2009 klo 17
Paikka: Kuntatalo (Toinen linja 14, Helsinki)

Paikalla: Tommi Karttaavi (pj), Timo Kiravuo, Jorma Mellin, Tero 
Kivinen, Markku Kojo, Jonne Soininen

Vierailija: Yrjö Länsipuro

Esityslista

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. ICANN Mexico City ja Internet Governance Forum
ICANN 34 pidetään Mexico Cityssä 1. – 6.3.2009. Kokouksen yhteydessä 
järjestetään ensimmäinen At-Large Summit, johon ICANN maksaa yhden 
delegaatin matkat jokaisesta At-Large Structure –organisaatiosta. ISOC 
Finlandia edustaa Summitissa Tommi Karttaavi.

YK:n Internet Governance Forum järjestetään Sharm el Sheikhissä 
Egyptissä 15. - 18.11.2009. IGF:ään osallistumisesta päätetään myöhemmin.

Yrjö Länsipuro kertoi Suomen osallistumisesta ICANNin Governmental 
Advisory Committeehen (GAC) ja Internet Governance Forumiin.

3. ISOC Board of Trustees election 2009
Päätettiin järjestää järjestää chapter-trustee –ehdokkaan äänestämisestä 
jäsenäänestys, kuten aiemminkin.

4. Toimintasuunnitelman toteuttaminen
Keskusteltiin toimenpiteistä toimintasuunnitelman toteuttamiseksi. 
Nuoret ja Internet voisi olla mahdollinen teema tapahtumalle.

5. Tilinpäätösasiat
Käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2008 tilinpäätös.

6. Varapuheenjohtajan valinta
Päätettiin valita Timo Kiravuo yhdistyksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 
2009

7. Muut asiat
Muita asioita ei ollut

Kokous päättyi klo 18.30.