Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 1/2010

Suomen Internet-yhdistys - ISOC Finland

Hallituksen kokous 2/2010

Paikalla: Tommi Karttaavi (pj), Timo Kiravuo, Tero Kivinen, Markku Kojo, 
Yrjö Länsipuro, Jorma Mellin, Juuso Moisander, Jyrki Soini

Aika: 17.3.2010 klo 16.30
Paikka: Kuntatalo, toinen linja 14, Helsinki

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (14.1.2010) pöytäkirja).

2. Kuulumiset ICANN 37 -kokouksesta Nairobista ja osallistuminen ICANN 
38 kokoukseen Brysselissä
Tommi Karttaavi ja Juuso Moisander, jotka olivat kokouksessa paikalla 
sekä Yrjö Länsipuro, joka seurasi sitä etänä, kertoivat ICANN 37 
-kokouksen kuulumisia. Uusien ylätason verkkotunnusten aikataulu on 
edelleen auki, Applicant Guidebookista tulee uusi versio ennen seuraavaa 
kokousta (kesäkuussa Brysselissä), ehdotettu Expression of Interest 
(EOI) menettely, jolla aiottiin mitata kiinnostusta uusia 
verkkotunnuksia kohtaan, hylättiin.

Päätettiin, että yhdistyksen kansainväliseen toimintaan budjetoituja 
varoja voidaan käyttää ICANN 38 -kokoukseen (Bryssel) osallistumiseen.

3. Vuoden 2009 tilinpäätös
Allekirjoitettiin vuoden 2009 tilinpäätösdokumentti (tasekirja).

4. Kevätkokouksen järjestäminen
Ei päätetty vielä kevätkokouksen ajankohtaa.

5. Kansallisen IGF-seminaarin järjestäminen
Syyskuussa Vilnassa järjestettävän YK:n Internet Governance Forumin 
jälkeen järjestetään kansallinen tilaisuus (työnimi Finnish Internet 
Forum) 20.- 21.9.2010. Tapahtumapaikka mahdollisesti Eduskunnan 
lisärakennuksen auditorio, varmistuu huhtikuun lopussa. Puhujiksi 
pyritään saamaan mm. IGF:n, ICANNin ja ISOCin johtohenkilöitä, sekä 
kansallisia vaikuttajia. Tilaisuus järjestettään yhteistyössä 
kansalliseen IGF-valmisteluun osallistuvien organisaatioiden 
(ulkoministeriö, EFFi, Ficora jne) sekä mahdollisesti Crisis Management 
Iniativen kanssa.

6. ISOC Board of Trustees election 2010
Päätettiin järjestää jäsenäänestys chapter-äänen antamisesta, kuten 
aikaisemminkin.

7. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

Kokous päättyi klo 17.45.