Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 2/2003

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 2/2003
Aika: 5.3.2003, klo 19.00 – 20.30
Paikka: Laurintie 11 C, Espoo
Paikalla: Tommi Karttaavi (pj), Kare Casals, Erkki Kolehmainen, Kari Mikkelä, Jyrki Soini

Pöytäkirja
1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja oli toimitettu hallituksen sähköpostilistalle ja vahvistettiin kokouksessa.

2. Tilinpäätösasiat
Hallitus hyväksyi tilinpäätösasiakirjat jäsenkokouksen vahvistettavaksi.

3. Uusien jäsenten hyväksyminen
Päätettiin hyväksyä jäseniksi Matti Nikupeteri ja Eero Vilhu

4. Kevätkokouksen ajankohta
Kevätkokous päätettiin järjestää 31.3. klo 18, mikäli tilintarkatus suoritettu 17.3. mennessä tilit tarkastettu. Kokousta varten varataan sopivat tilat jostain Helsingin keskustan ravintolasta.

5. ISOC Board of Trustees vaalit
Päätettiin järjestää jäsenäänestys Chapter-äänen käytöstä. Äänestykseen saavat osallistua vain SIY:n maksavat jäsenet.

6. Tapahtumat
Mahdollisia tapahtumia keväälle:
- jäsenilta aiheesta IPv6, Standardit ja teknologia –työryhmä, Jyrki Soini
- jäsenilta aiheesta eOppiminen, Kari Mikkelä
Mahdollisia tapahtumia syksylle:
- varmenneaiheinen seminaari

7. Jäsenmaksujen laskutus
Päätettiin laskuttaa vuoden 2003 jäsenmaksut mahdollisimman pian, ennen kevätkokousta. Jäseniltä, jotka eivät ole makseneet vuoden 2002 jäsenmaksua, eivätkä ole eronneet yhdistyksestä, peritään kahden vuoden jäsenmaksut.

8. Muut asiat
Muita asioita ei ollut

Kokous päättyi klo 20.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja