Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 2/2004

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 2/2004

Aika: ti 24.3.2004, klo 13.45
Paikka: KPMG:n koulutustila, Forum
Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Kare Casals, Erkki Kolehmainen ja Terho Nevasalo

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen (20.1.2004) pöytäkirja oli toimitettu jo aikaisemmin hallituksen jäsenille sähköpostitse ja hyväksyttiin kokouksessa.

2. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin Tapio Sokura ja Magnus Lindroos jäseniksi.

3. Jäsenäänestyksen tuloksen vahvistaminen
Vahvistettiin jäsenäänestyksen tulos ja päätettiin että puheenjohtaja äänestää BoT-vaaleissa jäsenäänestyksessä eniten ääniä saanutta ehdokasta (Patrick vande Walle).

4. Tilinpäätöksen hyväksyminen jäsenkokoukselle esitettäviksi 
Hyväksyttiin tilinpäätös esitettäviksi jäsenkokoukselle.

Kokous päättyi klo 13.55

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja