Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 2/2006

Suomen Internet-yhdistys - ISOC Finland

Hallituksen kokous 2/2006

Aika: ma 27.3.2006 klo 16.30
Paikka: Heinonen & Co, Fredrikinkatu 51-53 B, Helsinki
Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Timo Kiravuo, Erkki Kolehmainen, Janne Lindqvist, Jorma Mellin, Kai Tarkka, Kukka Tommila

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen (25.1.2006) pöytäkirja oli vielä laatimatta.

2. Kevätkokouksen ajankohta ja paikka 
Kevätkokous päätettiin pitää 25.4.2006 klo 17 alkaen TKK:lla Otaniemessä. Normaalien kokousasioiden lisäksi päätetään hakemisesta Tietotekniikan liiton jäsenyhdistykseksi ja siihen liittyvistä sääntömuutoksista.

3. Sääntömuutokset 
Käsiteltiin ehdotus muutoksiksi yhdistyksen sääntöihin. Muutosehdotukset perustuvat Tietotekniikan liiton mallisääntöihin. Hyväksyttiin muutokset esitettäviksi jäsenkokoukselle.

4. ISOC BoT-vaalit 
Päätettiin järjestää jäsenäänestys, kuten aiempinakin vuosina.

5. Jäsentiedote 
Vuoden ensimmäinen jäsentiedote julkaistaan mahdollisimman pian. Aiheina ainakin kevätkokous ja TTL-jäsenhakemus, ISOC BoT-vaalit, lausunto tietotekniikan standardisoinnin organisointimallista SFS:lle ja yksityishenkilöiden mahdollisuus rekisteröidä .fi domain-nimiä.

6. Muut asiat
Kaikkien hallituksen jäsenten tulee toimittaa ensi tilassa henkilötietonsa (koko nimi, henkilötunnus, osoite ja kotikunta) yhdistysrekisteriä varten.

7. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 22.5.2006 klo 17.00 TKK:lla.

Kokous päättyi klo 18.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja