Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 2/2007

Aika: 8.10.2007
Paikka: Sisäasiainministeriö, Vuorikatu 20

Paikalla: Tommi Karttaavi (pj), Timo Kiravuo, Jorma Mellin, Jonne Soininen, Jyrki Soini

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen (29.1.2007) pöytäkirja hyväksyttiin.

2. Syyskokouksen ajankohta ja ohjelma

Jorma Mellin lupasi selvittää mahdollisuuden järjestää syyskokous Ficix ry:n syyskokouksen ja workshopin yhteydessä, CSC:n tiloissa Keilaniemessä 14.11.

3. TTL:n puheenjohtajakokous

Todettiin, että kenellekään hallituksen jäsenelle ei sovi TTL:n puheenjohtajakokouksen ajankohta (12.10. iltapäivällä).

4. Yhdistyksen toiminnan kehittäminen

Jonne Soininen alusti keskustelun toiminnan kehittämisestä. Keskusteltiin yhdistyksen tehtävistä ja erilaisista toimintamuodoista niiden toteuttamiseksi. Tärkeäksi nähtiin mm. yhteydenpito alan sääntelyviranomaisiin ja Internetin hallinnointiin liittyvien asioiden seuranta (ICANN At-Large –toiminta ja Internet Governance Forum).

Päätettiin perustaa foorumi suomalaisille IETF-aktivisteille, ”IETF-seurantaryhmä”. Ryhmän toimintamuotoja voisivat olla esim. lehtiartikkeleiden kirjoittaminen ajankohtaisista internet-standardisointiin liittyvistä asioista, tilaisuuksien ja tapaamisten järjestäminen, postituslista, verkkosivusto sekä mahdollisesti jonkinlainen yhteistyö SFS:n IT-standardisointitiimin kanssa.

Päätettiin myös järjestää lähiaikoina ”Tietoverkkojen pelisäännöt” –seminaari. SIY järjesti samalla otsikolla seminaarin vuonna 1996 ja teemana voisikin olla tarkastella, mitä tänä aikana on tapahtunut. Puheenaiheita seminaarissa voisivat olla esim. verkkoneutraliteetti, sensuuri, Internet Governance ja tekijänoikeudet.

5. Yhdistyksen verkkosivut

Yhdistyksenverkkosivustojen tilannetta tulisi selkiyttää. Isoc.fi –sivusto voitaisiin muuttaa kokonaan englanninkieliseksi ja se voisi toimia kansainvälisenä ”näyteikkunana”. Siy.fi –domainin alla taas voisi olla kotimainen toiminta. Lisäksi ttlry.fi –sivustolla ainakin yhdistyksen esittelysivut. Puheenjohtaja selvittää hosting-tilannetta ja jonkin open source portaalialustan käyttömahdollisuuksia (esim. Liferay).

6. Muut asiat

Jonne Soininen osallistuu Riossa marraskuussa pidettävään Internet Governance Forumin kokoukseen työnantajansa edustajana, mutta voi mahdollisesti osallistua myös siellä pidettävään ISOC Chapter-kokoukseen.

Kokous päättyi klo 18.00