Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 2/2008

Paikalla: Tommi Karttaavi, Timo Kiravuo, Janne Lindqvist, Jorma Mellin

Aika: 9.6.2008 klo 15
Paikka: valtiovarainministeriö, Aleksanterinkatu 36 A, 6 krs. (nh Aleksi)

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen (25.2.2008) pöytäkirja hyväksyttiin.

2. TTL:n toimiston valtuuttaminen avaamaan posti ja hoitamaan pankkiasiat
Päätettiin valtuuttaa Tietotekniikan liiton toimiston henkilökuntaan
kuuluva Anne Hakala (260466-2248) avaamaan yhdistyksen postit ja
hoitamaan pankkiasioita. Päätettiin myös antaa hänelle käyttöoikeudet
yhdistyksen pankkitiliin.(Nordea 218518-145261).

3. Osaamisyhteisötoiminta
15.5.2008 järjestettiin SIY:n kutsumana suomalaisten IETF-aktivistien
kokous, johon osallistui yhteensä 14 henkeä. Kokouksessa päätettiin
perustetaa SIY:n alle ryhmä "Internet-standardisointi", joka
organisoidaan TTL:n osaamisyhteisöksi. Ryhmän vetäjäksi valittiin Jonne
Soininen. Ryhmän kieli on jatkossa englanti. Ryhmän mahdollisia
toimintamuotoja ovat mm. tiedon levittäminen mm. IETF:n asioista,
yhteistyö korkeakoulujen kanssa, lainsäädännön seuranta ja kommentointi
tekninen näkökulma), tilaisuuksien järjestäminen. Ryhmälle on perustettu
sähköpostijakelulista, jolle voi liittyä osoitteessa:
http://server10.neobitti.org/mailman/listinfo/sisko_ietf.valas.org

4. Syksyn toiminta
Päätettiin alustavasti järjestää seminaari teemasta ”tietoverkkojen
pelisäännöt” 23.10.2008. Seminaari pyritään järjestämään yhteistyössä
TTL:n toimiston kanssa.

5. Kannanotto internetin sensurointiin
Keskusteltiin Timo Kiravuon ja Jorma Mellinin luonnostelemasta
artikkelista ”Suomi tuhoamassa itse tietoyhteiskuntakehityksensä”, jossa
käsitellään tietoverkkojen sensurointipyrkimyksistä koituvia teknisiä ja
yhteiskunnallisia ongelmia. Sovittiin, että luonnos käy ainakin kerran
vielä hallituksen kommentoitavana. Artikkelia tarjotaan medialle SIY:n
varapuheenjohtajan (Kiravuo) ja Ficix ry:n puheenjohtajan (Mellin)
allekirjoittamana, mikäli myös Ficixin hallitus hyväksyy tekstin.
Mahdollisia julkaisufoorumeita Suomen Kuvalehti ja Helsingin Sanomat.

6. ICANN At-Large
Pariisissa järjestetään ICANN-kokous 22. – 26.6.2008. Kokouksen
yhteydessä on myös At-Large –toimintaan liittyviä kokouksia sekä
ISOC-ECC:n kokous. Hallituksen jäsen Jonne Soininen osallistuu
ICANN-kokoukseen työnantajansa lähettämänä, mutta osallistuu em.
kokouksiin mahdollisuuksien mukaan. Muuta edustusta ei järjestetä
paikalle.

ICANNin At-Large Regional Affairs Managerilta on tullut sähköposti
otsikolla ” Improvement of the win-win relationship between the Staff
and the At-Large Community”. Viesti sisältää kyselyn, jolla halutaan
kerätä tietoa ICANNin ja käyttäjiä edustavien yhteisöjen välisen
yhteistyön parantamiseksi. Sovittiin, että puheenjohtaja luonnostelee
vastauksen ja kierrättää sen hallituksella nopealla
kommenttikierroksella.

7. Muut asiat
SIY:n jäsenäänestyksessä valittiin Alejandro Pisanty ISOC Finlandin
ehdokkaaksi ISOCin Board of Trustees –vaaleissa. Pisanty sai
äänestyksessä eniten ääniä ja valittiin BoT:iin kolmivuotiskaudeksi.

Kokous päättyi klo 16.30