Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 2/2009

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

hallituksen kokous 2/2009

Aika: ke 21.10.2009, klo 16.30
Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki

Paikalla: Tommi Karttaavi (pj), Timo Kiravuo, Tero Kivinen, Markku Kojo, 
Jorma Mellin, Jyrki Soini

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen (17.2.2009) pöytäkirja hyväksyttiin.

2. Syyskokouksen järjestäminen
Sääntömääräinen syyskokous päätettiin pitää 10.12.2009 klo 17
alkae, Timo Kiravuo lupautui pitämään esityksen aiheesta internetin
meemit.

3. Terveiset TTL:n puheenjohtajakokouksesta
TTL:n toinen puheenjohtajakokous vuodelle 2009 pidettiin 16.10.2009 Stella
Business Parkissa, Espoossa. Kokouksessa SIY:tä edusti Timo Kiravuo.
Kokouksessa esiteltiin mm. TTL:n mentorointiohjelmaa ja jäsenyhdistykset
kertoivat toiminnastaan.

4. TTL:n liittokokoukseen osallistuminen
TTL:n liittoḱokous järjestetään 18.11.2009. Kokoukseen osallistuu
SIY:n varapuheenjohtaja Timo Kiravuo.

5. Internet Governance Forum
YK:n Internet Governance Forum järjestetään 15. - 18.11.2009 Sharm el
Sheikhissä, Egyptissä. Puheenjohtaja Tommi Karttaavi osallistuu.

6. ICANNin New gTLD -ohjelman kommentointi
Käytiin keskustelu ICANNin tulevista uusista ylätason verkkotunnuksista,
joiden hakijoiden ohjeesta (applicant guide book) on parhaillaan versio
numero 3 julkisella kommenttikierroksella. Ei nähty tarvetta kommentoida

7. ISOCin uusi jäsenrekisteri
Merkittiin tiedoksi, että Internet Society on ottamassa käyttöön uuden
jäsenrekisteriohjelman. SIYn jäsenten tiedot eivät automaattisesti
siirry ISOCin jäsenrekisteriin, vaan jokaisen täytyy itse liittyä myös
ISOCin Global-jäseneksi. Päätettiin lähettää muistutus jäsenille
ISOCin jäsenrekisteriin liittymisestä.

8. Toiminnan suunnittelu
Suunniteltiin seminaari teemalla Nuoret ja internet. Seminaaripäivä
alustavasti 10.2.2010. Seminaari olisi osa tietoturvaviikon tapahtumia.

9. Muut asiat
Keskusteltiin sosiaalisen median sovellusten hyödyntämisestä jäsenten
tavoittamisessa. Päätettiin perustaa LinkedIn-ryhmä SIY:lle.

Kokous päättyi klo 18.30.