Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 3/2006

Suomen Internet-yhdistys - ISOC Finland

Hallituksen kokous 3/2006

Aika: 22.5.2006 klo 17.00
Paikka: Teknillisen korkeakoulun Tietotekniikan osasto, Konemiehentie 2, Espoo
Läsnä: Tommi Karttaavi (pj), Timo Kiravuo, Erkki Kolehmainen, Jorma Mellin, Jyrki Soini

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Kahden edellisen kokouksen (25.1.2006 ja 27.3.2006) pöytäkirjat oli toimitettu jo aikaisemmin hallituksen jäsenille sähköpostitse ja hyväksyttiin kokouksessa.

2. TTL:n jäsenhakemuksen tekeminen
Puheenjohtaja hankkii tarvittavat dokumentit ja lähettää hakemuksen.

3. EU-RALO valmistelukokous
Päätettiin, että puheenjohtaja osallistuu Frankfurtissa 28.5.2006 pidettävään kokoukseen. ICANN korvaa matkakulut.

4. LVM:n säädöstoiminnan seuranta
Sovittiin, että Timo Kiravuo seuraa LVM:n verkkosivustoa ja tiedottaa hallituksen jäseniä esim. lausuntopyynnöistä.

5. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

Kokous päättyi klo 18.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja