Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 3/2008

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry.

Hallituksen kokous 3/2008

Paikalla: Tommi Karttaavi (pj), Timo Kiravuo, Janne Lindqvist, Jorma
Mellin, Kari Mikkelä

Aika: 6.10.2008 klo 15.30
Paikka: valtiovarainministeriö, Aleksanterinkatu 36 A, 6. krs.

Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen (9.6.2008) pöytäkirja hyväksyttiin.

2. Seminaarin järjestäminen 11.12.2008
Päätettiin järjestää seminaari "Internetin pelisäännöt" 11.12.2008
yhteistyössä TTL:n kanssa.

3. Syyskokouksen järjestäminen
Päätettiin alustavasti pitää yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
26.11.2008 klo 17. Paikka päätetään myöhemmin Lindqvist lupasi pitää
alustuksen yksityisyyden suojasta.

4. ICANN User Summit Questionnaire
Täytettiin kyselylomake ja lähetettiin se.

5. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

Kokous päättyi klo 17.00