Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 3/2010

Aika: to 28.10.2010 klo 16:00 
Paikka: TDC toimitalo, Mechelinkatu 1a, 00180 Helsinki 
Paikalla: Tommi Karttaavi, Timo Kiravuo, Tero Kivinen, Markku Kojo, yrjö Länsipuro, Juuso Moisander, Jonne Soininen

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Edellisen kokouksen (17.3.2010) pöytäkirja hyväksyttiin.

2. Syyskokouksen ajankohdasta päättäminen 
Päätettiin pitää yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous FIcix workshopin yhteydessä 17.11. (vara-aika 25.11. klo 16.30).

3. ICANN At-Large –asiat 
Yrjö Länsipuro kertoi ajankohtaiset ICANN At-Large –asiat. Suomessa on tällä hetkellä ainoa ALS (At-Large Structure Organization) Pohjois-Euroopassa. ICANNin johtokuntaan tulossa äänivaltainen At-large edustaja. Keskustelua ollut siitä, voivatko yksittäiset henkilöt olla suoraan ICANN At-Largen jäseniä, kuulumatta johonkin ALSiin. Ratkaisuna perustetaan mahdollisesti ei-maantieteellinen ALS. At-large improvements prosessi käynnissä. At-largen rooli ICANNin hallinnossa mietinnässä.

Länsipuro raportoi myös ITU:n plenipotentiary konferenssista, joka järjestettiin Guadalajarassa Meksikossa 4. – 22.10.2010. Plenipotissa Internetiä koskeviin resoluutioihin liitettiin maininta yhteistyöstä muiden relevanttien organisaatioiden kanssa (esim. ICANN, W3C jne.) WSIS uusi kierros 2014 – 2015.

4. Finnish Internet Forum yhteenveto ja jatko 
Ilmoittautuneita n. 150 henkeä, webcastilla streamin avauksia n. 15000.  SIY sai ISOCilta 2000 euroa avustusta, joka käytettiin FIF:n kahvituksiin. Seuraava FIF järjestetään syksyllä 2011 (lokakuun 12 – 13 alustavasti). Paikaksi joku muu kuin eduskunta, jotta osallistuminen voidaan tehdä avoimeksi kaikille. Mahdollisesti jotain yhteistyötä Ruotsin Internet Dagarna –tapahtuman kanssa.

5. Terveiset TTL:n puheenjohtajakokouksesta 
Tommi Karttaavi raportoi Tietotekniikan liiton puheenjohtajakokouksesta, joka pidettiin Espoossa 22.10.2010. Liiton toiminnanjohtaja esitteli talous- ja jäsentilastoja, minkä lisäksi käytiin läpi jäsentutkimuksen tulokset ja keskusteltiin yhdistysten kotisivujen siirtämisestä Drupal-alustalle. Kokouksessa esiteltiin myös liiton hallituksen esitys muuttaa jäsenmaksutilityksiä yhdistyksille niin, että jäsenkohtaista erää (11 euroa) nostettaisiin yhdellä eurolla ja kiinteää osuutta (1830 euroa) pienennettäisiin 800 eurolla, niin että sen voisi saada kuitenkin järjestämällä neljä ammatillista tilaisuutta vuoden aikana (200 euroa/tilaisuus). Asiasta keskusteltiin pitkään, eikä kokouksessa löytynyt siihen konsensusta.

6. toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2011 
Tommi Karttaavi esitteli ehdotukset vuoden 2011 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi, jotka hallitus hyväksyi jäsenkokoukselle esitettäväksi.

7. Muut asiat 
Viestintävirasto järjestää Fi-verkkotunnuksiin ja tietoturvaan liittyvä seminaarin 11.11.2010 Helsingissä osoitteessa HTC, Helsinki Conference Center, Tammasaarenkatu 3. Tapahtuma alkaa klo 14.00. Ilmoittautumiset 2.11. mennessä Elina Ojamolle, elina.ojamo[at]ficora.fi tai 09 6966 460.

Kokous päättyi klo 18.