Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 4/2002

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 4/2002
Aika: 1.10.2002, klo 17.00 – 18.30
Paikka: Ravintola Amarillo, Helsinki
Paikalla: Tommi Karttaavi (pj), Kare Casals, Veli Kahrala, Tommi Mustonen, Kukka Tommila

Pöytäkirja
1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin

2. Uusien jäsenten hyväksyminen
Marjut Mutanen, Stig-Göran Lindqvist, Arja Leppänen , Karri Kalpio, Atro Tossavainen , Anne Tilli , Anna-Maija Nurminen-Lempinen ja Aleksandr Koltsoff hyväksyttiin jäseniksi.

2. Työryhmätoiminta
Pyritään saamaan työryhmille toimintaa vielä loppuvuoden aikana (ks. kohta 6. loppuvuoden toiminta).

3. ISOC-ECC kokous marraskuussa Kööpenhaminassa.
ISOC-ECC:n seuraavaksi kokousajankohdaksi on alustavasti ilmoitettu 2.11.2002. Paikka on Kööpenhamina. Todettiin että puheenjohtaja osallistuu kokoukseen, mikäli on muutenkin menossa Kööpenhaminassa järjestettävään IST 2002 –konferenssiin (4. – 6.11.)

4. Jäsentilanne
Rahastonhoitaja raportoi että 28 jäsentä on maksanut jäsenmaksunsa vuodelle 2002. Lähetetään mahdollisimman nopeasti maksukehoitukset niille, jotka eivät ole maksaneet. Laskutuksen jälkeen liittyneille uusille jäsenille lähetetään laskut samassa yhteydessä. Lisäksi todettiin että ainakin viiden jäsenen sähköpostiosoitteet ovat lakanneet toimimasta. Päätös: kyseiset jäsenet julistetaan erotetuiksi maksukehoitusten lähettämisen jälkeen.
Keskusteltiin sellaisten Suomessa asuvien ISOCin Global-jäsenten kohtelusta, jotka eivät ole SIY:n jäseniä. Todettiin että heidät voidaan ja kannattaa liittää postituslistalle, mutta heillä ei ole äänestysoikeutta jäsenkokouksissa, eikä heitä voida valita yhdistyksen hallitukseen tai muihin luottamustehtäviin.
Keskusteltiin jäsenmaksuista. Todettiin ettei henkilöjäsenmaksun muutokseen ole aihetta. Pohdittiin onko yhteisöjäsenmaksun taso sopiva, vai pitäisikö vaihtoehtoja olla useampia (kuten ISOCin yhteisöjäsenmaksuissa). Kukka Tommila valmistelee seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä esityksen yhteisöjäsenmaksuista

5. Yhdistyksen weppisivut
Todettiin että yhdistyksen www-sivujen käytettävyyttä ja standardienmukaisuutta pitää parantaa. Pyritään saamaan uusi versio sivustosta tuotantoon tämän vuoden aikana.

6. Loppuvuoden toiminta
Todettiin että molemmat perustetut työryhmät voisivat järjestää vähintään yhden keskustelutilaisuuden ennen vuoden loppua.

7. Syyskokouksen ajankohta
Ei päätetty päivämäärää vielä. Todennäköinen aika: marraskuun loppu.

8. ICANN At-Large Organizing Committee –toiminta
Puheenjohtaja raportoi osallistumisestaan At-Large Organizing Committeen ja ICANNin Evolution and Reform Committeelle At-Large Advisory Committeen (ALAC) perustamista käsitelleen raportin tehneeseen Assistance Groupiin (ALAC-AG). Todettiin, että jos lokakuun lopulla Shanghaissa pidettävässä ICANNin kokouksessa päätetään perustaa ALAC, jossa ISOC Finland on jollain lailla mukana, tulee ICANN-työryhmän perustaminen tarpeelliseksi.

9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2003
Todettiin, että vuonna 2003 pyritään jatkamaan vuoden 2002 toimintasuunnitelman viitoittamalla tiellä. Suunnitelman yksityiskohtiin palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

10. ISOC Code of Conduct
Soviittin että hallituksen jäsenet lukevat dokumentin ja toimittavat kommentit 7.10. mennessä puheenjohtajalle.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja