Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 4/2004

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 4/2004

Aika: ti 14.9.2004, klo 16.30
Paikka: Forum Partners Oy:n kokoustila, Forum, 7. krs
Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Kare Casals, Timo Kiravuo, Kari Mikkelä, Terho Nevasalo, Jyrki Soini

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen (5.4.2004) pöytäkirja oli toimitettu jo aikaisemmin hallituksen jäsenille sähköpostitse ja hyväksyttiin kokouksessa.

2. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin Tuomo Tormulainen ja Leena Jansson henkilöjäseniksi sekä Tietoyhteiskunta.fi ja Digitaalisten oppimispalveluiden osaamiskeskus yhteisöjäseneksi.

3. Jäsenmaksutilanne
Puheenjohtaja käy rahastonhoitajan maksutilanteen läpi, muistutuslaskut ja laskut uusille jäsenille, jotka ovat liittyneet laskutuksen jälkeen, pyritään lähettämään syyskuun aikana.

4. Osallistuminen WSIS-valmisteluryhmään
Puheenjohtaja on kutsuttu osallistumaan Suomen World Summit on Information Society –huippukokouksen valmisteluryhmän kokoukseen tarkkailijaksi. WSIS on YK:n tietoyhteiskuntahuippukokous, jonka ensimmäinen osuus pidettiin Genevessä joulukuussa 2003. Toinen osuus, jossa haetaan ratkaisua mm. Internetin hallintaan ja digitaalikuilun kuromiseksi suunnatun rahoituksen mekanismeihin, järjestetään 16-18.11.2005 Tunisissa.

5. Loppusyksyn toiminta
ISOC Finland osallistuu 27.10.2004 Säätytalolla Helsingissä järjestettävän JHS-Seminaarin järjestelyihin. Seminaarin aiheena on verkkopalveluiden suunnittelu ja rakentaminen. Seminaarin järjestää julkishallinnon tietohallinnon neuvottelukunta – JUHTA ja muina yhteistyökumppaneina ovat Tieke ja Suomen W3C-toimisto.

ISOC Finlandin jäsenille tarjotaan mahdollisuus osallistua ilmaiseksi E-learningin hankintakäytännöt –työpajaan, jonka järjestää Digitaalisen median, sisältötuotannon ja oppimispalvelujen osaamiskeskus 4.10.2004 Dipolissa, Espoossa.

6. Syyskokouksen järjestäminen
Syyskokouksen ajankohdaksi sovittiin alustavasti ke 8.12. klo 18 alkaen. Syyskokouksen yhteydessä järjestetään myös yhdistyksen kymmenvuotisjuhlat. Tätä tarkoitusta varten tarvitaan tila, jossa voidaan järjestään myös cocktail-tarjoilu. Nevasalo lupasi selvittää Forumissa sijaitsevan koulutustilan käyttömahdollisuuden. Tilassa on luentotilojen lisäksi aula, jossa baaritiski. Ohjelma voisi koostua muutamasta alustuksesta ja keskustelusta, jotka voisivat liittyä Internetin historiaan, mahdollisesti myös SIY:n alkuvaiheisiin. Puheenjohtaja selvittää mahdollisia alustajia. Tämän osuuden jälkeen pidetään jäsenkokous, jonka jälkeen vapaata yhdessäoloa tarjoilujen kera.

Allekirjoitettu dokumentti: http://www.privacyinternational.org/issues/terrorism/rpt/responsetoreten...

8. Muut asiat
Keskusteltiin Internet-historia projektista. Puheenjohtaja kertoi, että palautetta oli medianäkyvyyden seurauksena tullut jonkin verran. Kiinnostusta osallistua hankkeeseen, esim. artikkeleita kirjoittamalla tuntuu olevan useilla tahoilla.

Seuraava kokous: 15.11.2004 klo 17.30, Innopoli 2:ssa (Culminatumin tiloissa)

Kokous päättyi klo 18.20

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja