Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 4/2005

Suomen Internet-yhdistys - ISOC Finland

Hallituksen kokous 4/2005

Aika: ma 24.10.2005 klo 15.30
Paikka: Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, Helsinki
Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Timo Kiravuo, Erkki Kolehmainen, Jorma Mellin, Jyrki Soini, Kai Tarkka

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen (14.3.2005) pöytäkirja oli toimitettu jo aikaisemmin hallituksen jäsenille sähköpostitse ja hyväksyttiin kokouksessa. 20.4.2005 ennen jäsenkokousta pidetty kokous ei ollut päätösvaltainen, eikä siitä ole pöytäkirjaa.

2. Tietoliikenteen suodattaminen operaattoritasolla
Keskusteltiin liikenne- ja viestintäministeriön hankkeesta lapsipornoa sisältävien verkkosivujen suodattamisesta operaattoreiden toimesta. Todettiin, että hanke ei tällä hetkellä anna aihetta toimenpiteisiin yhdistyksen taholta, mikäli suodatus kohdistuu vain viranomaisilta saatuun varmistettuun listaan ja koskee vain laittomaksi todettua aineistoa, niin että samalla palvelimella olevaa laillista aineistoa ei suodateta samalla ja jos suodatusta ei lähdetä vaivihkaa laajentamaan muuhunkin haitallisena pidettävään aineistoon. Uhkana pidettiin ainakin sitä, että suodatusta laajennetaan esim. terrorismin vastaisen toiminnan varjolla rajoittamaan pääsyä verkossa olevaan materiaaliin, jolloin uhkat sananvapaudelle ovat ilmeiset. Päätettiin, että varapuheenjohtaja on yhteydessä liikenne- ja viestintäministeriöön ja selvittää tämänhetkistä tilannetta. Toisteiseksi seurataan tilannetta ja puututaan siihen tarvittaessa esimerkiksi lehtikirjoituksen tai keskustelutilaisuuden muodossa.

3. Yhdistyksen toiminnan uudistaminen
Keskusteltiin yhdistyksen toiminnasta ja fokuksesta. Todettiin, että on tarvetta määritellä toiminnan päämäärät paremmin ja selkeyttää myös yhdistyksen asemaa toimintaympäristössään. Todettiin, että yhdistystä kannattaisi todennäköisesti kehittää enemmän internet-ammattilaisten järjestön suuntaan. Todettiin, että yhdistyksen tehtäviä ovat ainakin: Internet-tietouden levittäminen ja käytön edistäminen, ISOC Finlandin edustaminen Suomessa, ICANNin käyttäjäorganisaatioon osallistuminen, historiatiedon kerääminen ja keskustelufoorumina toimiminen. Päätettiin, että puheenjohtaja selvittää yhtenä mahdollisuutena yhdistyksen liittämisen Tietotekniikan liiton jäsenjärjestöksi ja että yhdistyksen toiminnan suuntaamisesta järjestetään keskustelu syyskokouksen yhteydessä.

4. Vuoden 2005 jäsenmaksut
Päätettiin ehdottaa syyskokouksessa, ettei jäsenmaksuja perittäisi tänä vuonna.

5. Syyskokouksen järjestäminen
Syyskokous päätettiin pitää 23.11.

6. Muut asiat
Päätettiin saattaa yhdistysrekisterissä olevat tiedot ajan tasalle. Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja vastaavat tietojen päivittämisestä.

Kokous päättyi klo 18.15

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja