Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 4/2006

Suomen Internet-yhdistys - ISOC Finland

Hallituksen kokous 4/2006

Aika: 12.10.2006 klo 16.00
Paikka: Sisäasiainministeriö, Vuorikatu 20, Helsinki
Läsnä: Tommi Karttaavi (pj), Timo Kiravuo, Erkki Kolehmainen, Jorma Mellin, Jyrki Soini

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Edellisen kokouksen (23.5.2006) pöytäkirjat hyväksyttiin.

2. Liittyminen TTL:n jäsenyhdistykseksi ja sääntömuutokset 
Tietotekniikan liiton liittokokous on 6.10.2006 hyväksynyt SIY:n jäsenhakemuksen, sillä ehdolla, että SIY:n kevätkokouksessa 25.4.2006 hyväksytyt sääntömuutokset on rekisteröity. Uusissa säännöissä on kuitenkin virhe, joka tulee korjata ennen sääntöjen PRH:lle lähettämistä. Pykälän 7 kohdassa 4 sanotaan ”valitaan yhdistyksen edustajat Tietotekniikan liitto ry:n edustajistoon”. Edustajat valitaan TTL:n liittokokoukseen. Päätettiin muuttaa kohta 4 muotoon: ”valitaan yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat niiden yhteisöjen hallintoelimiin, joissa yhdistys on jäsenenä”. Todettiin, että muutos on niin vähäinen, että se voidaan hyväksyä hallituksen päätöksellä. Päätettiin lähettää uudet säännöt PRH:n yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi.

3. Jäsenmaksut 2006 
Päätettiin esittää syyskokoukselle, ettei vuoden 2006 jäsenmaksua peritä.

4. Syyskokous 
Päätettiin pitää syyskokous 27.11.2006 klo 17 alkaen. Puheenjohtaja valmistelee seuraavaan hallituksen kokoukseen toimintasuunnitelma ja rahastonhoitaja talousarvion.

5. ICANN At-Large –toiminta
Puheenjohtaja osallistui 28.5.2006 Frankfurtissa pidettyyn EURALO-suunnittelukokoukseen, jossa tehtiin linjauksia Euroopan alueellisen ICANN At-Large organisaation perustamisesta. Seuraava kokous, johon yhdistys ei lähettänyt osallistujaa, pidettiin Berliinissä 17.9.2006. Tällä hetkellä on EURALOn sääntöjen viimeistely meneillään. Sovittiin, että myös yhdistyksen varapuheenjohtaja osallistuu Euralon seurantaan. Euralon verkkosivut ovat osoitteessa http://www.euralo.org/ ja sääntöjen työversio on Wikissä, joka löytyy osoitteesta http://www.wecann.net/ralowiki/index.php/Main_Page

6. Muut asiat
Puheenjohtaja lähettää jäsenille uutiskirjeen, jossa tietoa TTL:n jäsenyydestä, tulevasta syyskokouksesta ja muista ajankohtaisista asioista (EURALO, ICANN-DoC –sopimus). Rahastonhoitaja selvittää, onko Helsingin pääpostissa vapaita postilokeroita, jotta kirjepostin seuranta helpottuisi.

Kokous päättyi klo 17.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja