Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 5/2002

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 5/2002
Aika: 28.10.2002, klo 12.00 – 13.30
Paikka: Ravintola Amarillo, Helsinki
Paikalla: Tommi Karttaavi (pj), Kare Casals, Jyrki Soini, Kukka Tommila

Pöytäkirja
1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen (1.10.2002) pöytäkirja hyväksyttiin.

2. Seminaari
Päätettiin järjestää DNS-aiheinen seminaari yhteistyössä Koulutuskeskus Dipolin kanssa 28.11. Dipolissa. Seminaarin työnimi on domain-nimiseminaari. Tapahtuma on maksullinen (hinta 120 €, SIY:n jäsenille 60 €). Dipoli vastaa kuluista ja järjestelyistä, SIY ohjelmasta ja osallistuu markkinointiin. Tietotekniikan liitto markkinoi tilaisuutta omille jäsenilleen (alennettu hinta 80 €).
Jos seminaari ei tuota tappiota Dipoli liittyy SIY:n yhteisöjäseneksi vuodelle 2003 (500 €).
Aikataulu:
- 31.10. ohjelma valmiina
- 4.11. email-tiedottaminen - lyhyt tiedote valmiina
- 22.11. viimeinen ilmoittautumispäivä (toki myöhemmätkin otetaan mukaan)
- 22.11. esittäjien kopioitavat materiaalit Seija Schneiderilla

3. Syyskokous
Yhdistyksen syyskokous päätettiin järjestää seminaarin jälkeen 28.11. klo 17 Dipolissa. Keskusteltiin syyskokouksen esityslistasta ja todettiin ettei siihen ole tarvetta lisätä asioita laki- ja sääntömääräisten lisäksi.

4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2003
Puheenjohtaja esitteli alustavan version vuoden 2003 toimintasuunnitelmaksi. Talousarviosta ei vielä ollut esitystä.

5. Yhdistyksen missio
Kokouksessa muokattiin puheenjohtajan ehdotuksen pohjalta alustava versio yhdistyksen missioksi: ”Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland levittää tietoutta Internet-verkosta ja sen käytöstä. Kansainvälisen Internet-yhteisön jäsenenä tehtävämme on osaltaan edistää Internetin tasapuolista käyttömahdollisuutta kaikille sekä internet-teknologioiden kehittymistä avoimien standardien periaatteella”. Missioluonnos lähetetään sähköpostitse jäsenistön kommentoitavaksi ennen syyskokousta.

6. Uusien jäsenten hyväksyminen
Maija Voutilainen hyväksyttiin jäseneksi.

7. Yhteisöjäsenmaksut
Päätettiin esittää syyskokouksessa ensi vuoden yhteisöjäsenmaksuiksi:
- 500 euroa: suuryritykset ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (järjestöt, liitot, oppilaitokset, korkeakoulut tai niiden yksiköt).
- 100 euroa: pienet ja keskisuuret yritykset sekä yhdistykset

8. Kunniajäsenet
Keskusteltiin mahdollisuudesta ottaa yhdistykselle kunniajäseniä, jotka eivät maksaisi jäsenmaksua. Todettiin että asialle ei ole estettä. Keskusteltiin puheenjohtajan ehdotuksesta ottaa kunniajäseniksi yhdistyksen perustajajäsenet. Päätettiin jättää asia toistaiseksi pöydälle ja palata siihen mahdollisesti esim. yhdistyksen kymmenvuotisjuhlien yhteydessä (2004).

9. Työryhmien toiminta
Lakiasiat työryhmä valmistelee spam-aiheista keskustelutilaisuutta. Todettiin että Standardit ja teknologiat –työryhmä on syytä ottaa suunnitteluun mukaan. Ajankohta alkuvuodesta 2003. Standardit ja teknologiat –työryhmä valmistelee IPv6-aiheista tietoisku-/keskustelutilaisuutta. FUUG mahdollinen yhteistyökumppani. Ajankohta alkuvuodesta 2003.

10. Muut asiat
ISOC-ECC:n kokoukseen 2. – 3.11. Kööpenhaminassa ei osallistuta.
Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää varmenneaiheinen seminaari keväällä 2003.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja