Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 5/2003

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 5/2003

Aika: 26.8.2003 klo 18.00
Paikka: Ravintola Amarillon kabinetti, Helsinki
Paikalla: Tommi Karttaavi (pj.), Veli Kahrala, Kari Mikkelä, Jyrki Soini, Kukka Tommila

Pöytäkirja
1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja oli toimitettu hallituksen sähköpostilistalle ja vahvistettiin kokouksessa.

2. Uusien jäsenten hyväksyminen
Pauli Kruhse ja Antti Seppänen hyväksyttiin jäseniksi.

3. ISOC.fi verkkotunnuksen rekisteröinti
Kukka Tommila varaa tunnuksen ja Tommi Karttaavi sopii Eunetin kanssa nimen käyttöönoton.

4. Toiminta
Keskusteltiin syksyn toiminnasta: Standardit ja teknologiat –työryhmä voisi järjestää jäsenillan syys-lokakuussa. Syyskokous järjestetään marraskuun loppupuolella / joulukuun alussa.

Keskusteltiin myös mahdollisuudesta osallistua joulukuussa Genevessä järjestettävään WSIS konferenssiin.

5. Muut asiat
SIY osallistui digitaalisten oppimispalvelujen toimialatapaamisen järjestämiseen 18.6.2003 Innopoli 2:ssa. Tilaisuuden oli kutsunut koolle Digitaalisen median, sisältötuotannon ja oppimispalveluiden osaamiskeskus.

Kokous päättyi klo 19.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja