Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 5/2004

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 5/2004

Aika: ma 15.11.2004 klo 17.30
Paikka: Culminatum Oy:n tilat, Innopoli 2, Espoo
Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Timo Kiravuo, Erkki Kolehmainen, Kari Mikkelä, Jyrki Soini

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen (14.9.2004) pöytäkirja oli toimitettu jo aikaisemmin hallituksen jäsenille sähköpostitse ja hyväksyttiin kokouksessa.

2. Jäsenmaksujen laskutus
Vielä maksamatta olevista jäsenmaksulaskuista on lähetetty muistutukset. Samalla lähetettiin laskut niille, jotka ovat liittyneet jäseniksi laskujen lähettämisen jälkeen. Yhteisöjäsenten laskut lähettämättä puheenjohtaja huolehtii, että lähtevät mahdollisimman pian.

3. Jäseneksiliittymisprosessi
Puheenjohtaja teki ehdotuksen jäseneksiliittymisprosessin uudistamisesta. Ehdotuksen mukaan www-sivuston Jäsenyys-osiota muokataan niin, että oma jäsenhakemuslomake poistetaan ja jatkossa kaikki uudet jäsenet linkataan isoc.org:n jäsenhakemuslomakkeeseen. Kun ISOC Finlandille tulee tieto uudesta jäsenestä, lähetetään tälle sähköposti, jossa pyydetään rekisteriin tarvittavat lisätiedot. Perustelu: näin kaikki uudet jäsenet saavat heti ISOC-jäsennumeron ja pääsevät ISOCin jakelulistoille. Puheenjohtaja esitteli ehdotuksen muutetuksi jäsenyys-sivuksi. Sivuun tehdään keskustelun pohjalta muutoksia ja julkaistaan sitten.

4. Syyskokouksen ja kymmenvuotisjuhlien järjestelyt
Jäsenkokous pidetään 8.12. klo 17 alkaen Forumissa, Helsingissä, KPMG:n kokoustiloissa. Alkuun pidetään muutama alustus, teemana suomalaisen Internetin ja Suomen Internet-yhdistyksen historia. Jäsenkokous alkaa klo 18 ja sen jälkeen on tarjoilua (kahvia, glögiä, olutta, siideriä,virvokkeita, pipareita, sipsejä). Tilaisuus päättyy viimeistään klo 21.

5. WSIS-valmistelutyö ja yhteistyö muiden kansalaisjärjestöjen kanssa
Puheenjohtaja on osallistut yhteen kansallisen WSIS-valmisteluryhmän kokoukseen ulkoasiainministeriössä. Lisäksi puheenjohtaja on osallistunut kahteen epävirallisen kansalaisjärjestöryhmän kokoukseen, 19.10. KEPAn tiloissa ja 10.11. ulkoasiainministeriössä. WSIS-valmistelutyötä pyritään seuraamaan aktiivisesti ja osallistumaan siihen mahdollisuuksien mukaan. YK:n World Summit on Information Societyn toinen kokouskierros järjestetään marraskuussa 2005 Tunisissa.

6. Jäsentiedote
Käytiin läpi jäsentiedotteeseen tulevat asiat. Kari Mikkelä kertoi että Jyväskylän yliopiston ja Digitaalisten oppimispalvelujen osaamiskeskuksen toteuttaman kyselyn tulokset on julkistettu. ISOC Finland auttoi osallistumalla tutkimustiedon keräämisen ja jalostamiseen työpajassa 4.10. Dipolissa. Päätettiin lisätä asia tiedotteeseen. Jäsentiedote 6/2004 lähetetään jäsenille 16.11.

7. ISOC Board of Trustees -vaalit
ISOC BoT-vaalit järjestetään jälleen keväällä 2005. Ellei ISOCilta tule uusia ohjeita, toimitaan kuten vuonna 2004.

8. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

Seuraava kokous: 8.12.2004 klo 16.30

Kokous päättyi klo 19.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja