Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 5/2005

Suomen Internet-yhdistys - ISOC Finland

Hallituksen kokous 5/2005

Aika: ma 23.11.2005 klo 17.55
Paikka: Ravintola Amarillon kabinetti, Mikonkatu 9, Helsinki
Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Timo Kiravuo, Erkki Kolehmainen, Jyrki Soini, Kare Casals

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen (24.10.2005) pöytäkirja oli toimitettu jo aikaisemmin hallituksen jäsenille sähköpostitse ja hyväksyttiin kokouksessa.

2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2006
Hyväksyttiin puheenjohtajan ja rahastonhoitajan laatimat ehdotukset seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi esitettäväksi
jäsenkokoukselle.

3. Jäsenkyselyn tulokset
Kyselyyn vastasi kaikkiaan 30 jäsentä, joista 20 kannatti yhdistyksen liittymistä Tietotekniikan liiton jäsenyhdistykseksi, 5 vastusti ja 5 ei osannut sanoa vielä. Vastanneista 25 oli sitä mieltä, että Suomen Internet-yhdistyksen pitäisi olla ensisijaisesti Internet-ammattilaisten yhdistys, 4 sitä mieltä että Internet-käyttäjien yhdistys ja kohtaan jotain muuta tuli yksi vastaus, jonka mukaan painon pitäisi olla kansainvälisessä toiminnassa (ensisijaisesti ISOC chapter).

4. Uusien jäsenten hyväksyminen
Päätettiin hyväksyä Janne Lindqvist yhdistyksen jäseneksi.

5. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

Kokous päättyi klo 18.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja