Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 6/2002

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 6/2002
Aika: 27.11.2002, klo 12.00 – 13.30
Paikka: Ravintola Johan Ludvig, SAS Royal Hotel, Helsinki
Paikalla: Tommi Karttaavi (pj), Mirka Järnefelt, Erkki Kolehmainen, Kari Mikkelä

Pöytäkirja
1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen (28.10.2002) pöytäkirja hyväksyttiin.

2. Seminaarin tilannekatsaus
Domain-nimiseminaariin 28.11. oli 26.11. mennessä ilmoittautunut 28 osallistujaa (ei sis. Puhujia) ja kaksi lehdistö edustajaa

3. Syyskokous
Syyskokouksessa tarvittavista materiaaleista puuttuu vielä talousarvio vuodelle 2003.

4. Jäsenmaksutilanne
27.11. mennessä jäsemaksulaskunsa maksaneita oli 46 kpl. Maksamattomia oli 32 kpl. Vanhentuneilla sähköpostiosoitteilla rekisterissä olevia yritetty tavoittaa muilla yhteystavoilla, kaikkia ei ole vielä tavoitettu.

5. ICANNin vuosikokous Amsterdamissa 14. – 15.12.
Vahvisttetiin puheenjohtajan sähköpostilla 16.11.2002 hallitukselle lähettämä matkaehdotus. Matkan kustannukset ovat n. 400 euroa. Puheenjohtaja osallistuu 14.12. pidettäviin At-Large Advisory Committeen suunnittelukokoukseen ja vuosikokouksen Public Forum osuuteen.

6. Uusien jäsenten hyväksyminen
Juuso Ansaharju, Kimmo Larja ja Erja Ventomaa hyväksyttiin jäseniksi.

7. ISOC-ECC Memorandum of Understanding
Päätettiin allekirjoittaa ISOCin eurooppalaisten alajaostojen koordinaationeuvoston Memorandum of Understanding.

8. Muut asiat
Muita asioita ei ollut

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja