Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 7/2003

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 7/2003

Aika: 10.12.2003 klo 17.55
Paikka: Ravintola Tekniska, Eerikinkatu 2, Helsinki
Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Kukka Tommila (siht.), Kare Casals ja Erkki Kolehmainen

Pöytäkirja

1. Jäsenasiat
Päätettiin erottaa jäsenet, joiden jäsenmaksu vuosilta 2001 - 2003 on maksamatta, yhteensä 10 kpl

2. Maksamattomat jäsenmaksut
Päätettiin kirjata vuoden 2001 jäsenmaksusaatavat sekä erotettujen tai eronneiden jäsenten maksamattomat jäsenmaksut vuosilta 2002 ja 2003 tappioiksi.

3. Vuoden 2004 jäsenmaksujen suuruus
Päätettiin esittää syyskokoukselle jäsenmaksujen pitämistä ennallaan.

4. Toimintasuunnitelma ja budjetti 2004
Päätettiin esittää syyskokoukselle toimintasuunnitelman (liite 1) ja budjetin (liite 2) hyväksymistä sellaisina, kuin ne aiemmin jaettu hallitukselle sähköpostitse.

5. Muut asiat
Muita asioita ei ollut

Kokous päättyi klo 18.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja