Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

1. jäsenkokous 1995

Pöytäkirja

Suomen Internet-yhdistys
Jäsenkokous 28.2.1995

Paikka: Lappeenrannan Ylioppilastalo, Lappeenranta
Aika: 28.2.1995 klo 17.45-20.15

1. Kokouksen avaus

Työhallituksen puheenjohtaja Johan Helsingius avasi kokouksen klo 17.45

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Johan Helsingius valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

4. pöytäkirjantarkastajat

Valittiin seuraavat:

Olli Voima
Jyrki Rikalainen

5. laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin että paikalla on 15 SIY:n jäsentä.

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. toimintakertomus ja tilikatsaus

(käsittelyn ajan puhetta johti Ilkka Siissalo)

Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin työhallitukselle.

7. Toimintasuunnitelma kaudelle 1.3.1995 - 31.12.1995

Hyväksyttiin seuraava toimintasuunnitelma:

Jäsentilaisuudet

  • Järjestetään sääntömääräiset kokoukset
  • Järjestetään seminaaritilaisuuksia ajankohtaisista Internet- aiheista
  • Kannustetaan paikallista toimintaa

Tiedotustoiminta

  • Järjestetään tiedotustilaisuuksia tarpeen vaatiessa
  • Organisoidaan tilastotiedon keräystoiminta Internet- -verkosta ja välitetään maailmalta kertyvää Internet-tietoa
  • Organisoidaan Internet-informaatio- ja koulutusmateriaalin tuotanto ja ylläpito
  • pyritään popularisoimaan Internet-verkkoa suurelle yleisölle
  • laaditaan neutraaleja tarkistuslistoja erilaisista Internet- käyttöön liittyvistä asioista. esimerkiksi "Internet-ostajan muistilista"
  • Pyritään kehittämään SIY:n jäsenistön keskinäistä viestintää verkon kautta

Vaikutustoiminta

SIY:n tehtävänä on toimia rajapintana Internet-yhteisön ja eri sidosryhmien ja vaikuttajatahojen välillä. SIY:n tulee edustaa Internet-yhteisön intressejä alaan liittyvissä kehityshankkeissa.

Internet-palvelujen työnjaon koordinointi

SIY toimii keskustelufoorumina, jossa palveluja Internet-verkkoon tuottavat tahot pystyvät koordinoimaan palvelujen tuottamista ja toteutusta.

Jäsenhankinta
8. Jäsenmaksut toimikaudelle 1.3.1995 - 31.12.1995

Hallituksen esitys (150 mk/henkilöjäsen ja 750 mk/yhteisöjäsen) hyväksyttiin. Hallitukset myönnettiin valtuudet jäsenmaksualennusten myöntämiseen erikoistapauksissa.

9. Talousarvio toimikaudelle 1.3.1995 - 31.12.1995

Hyväksyttiin seuraava talousarvio:

TULOT
Henkilöäsenmaksut 200 * 150 mk 30000
Yhteisöjäsenmaksut 20 * 750 mk 15000
Seminaaritoiminta 5000
---------------------------------------Yhteensä 50000
MENOT
Varaukset toiminnan käynnistämisestä 1000
Tiedotustoiminta
-jäsenpostitukset 7500
-tiedotustilaisuudet 9000
-tiedotusmateriaalin tuotanto 10000
-sähköiset tiedotuskanavat 10000
Seminaaritoiminta 5000
Satunnaiset menot 2000
------------------------------------- 44500 Ylijäämä 5500

10. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä ja valitaan yhdistykselle hallitus

Valittiin seuraava hallituskokoonpano:

Kate Marika Alhola 
Jyrki Rikalainen
Krista Lagus
Kauto Huopio
Arttu Laine
Johan Helsingius
Pekka Lensu
Markku Luosto
Ilkka Siissalo (varajäsen)
Jarmo Harju (varajäsen)

11. Päätetään hallituksen puheenjohtajasta

Valittiin Kauto Huopio Suomen Internet-yhdistyksen puheenjohtajaksi.

12. Muut asiat
12.1 Otettiin esille tiedottaminen:

Pyritään lisäämään tiedotusta uutisissa, mahdollinen uutisryhmä
MBONE-välitys tutkintaan

12.2 Tilintarkastajien valinta tilikaudelle 1.3.1995-31.12.1995

Valittiin Vesa Ruokonen ja Pekka Pessi tilintarkastajiksi.

13. Kokouksen päättäminen

Johan Helsingius päätti kokouksen klo 20.15.