Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Kevätkokous 1997

Aika: 8.4.1997 klo 17.20 
Paikka:HPY:n auditorio, Korkeavuorenkatu 35-37, Helsinki 
Läsnäolijat: 
Paavo Ahonen 
Mika Särkijärvi 
Ilpo Kantonen 
Marja Sarja 
Lauri Laitinen 
Jarmo Lahti 
Jaakko Hyvätti 
Pekka Yrjölä 
Jarmo Saarikko

 

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Paavo Ahonen avasi kokouksen ja totesi sen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Yrjölä. Kokouksen sihteeriksi valittiin Jarmo Saarikko. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Jaakko Hyvätti ja Lauri Laitinen.

3. Esityslista

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraava: 
o Vuosikokousasiat 
o Sanavapaustoimikunnan mietintö 
o Muut asiat

4. Vuosikokousasiat

Kokouksen puheenjohtaja ilmoitti, että tilinpäätösasiakirjat eivät ole valmistuneet tähän päivään mennessä, joten tilintarkastusta ei ole voitu suorittaa. Syynä on ollut se, että pankkitilin käyttöön liittyneestä virhekirjauksesta on saatu Meritasta selvitys vasta tänään (selvittely on vienyt kuukausia).

Puheenjohtaja ehdotti, että kokousta jatketaan tämän pykälän osalta tiistaina 22.4.1997 klo 16.30 Telmo ry:n tiloissa, Salomonkatu 17 A, 10. krs, Helsinki. Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja tämän pykälän käsittely keskeytettiin.

5. Sanavapaustoimikunnan mietintö

Paavo Ahonen kertoi taustaa toimikunnasta sekä itse mietinnöstä. Läsnäolijoille jaettiin yhdistyksen sähköpostilistalle <siy@lists.otol.fi> lähetetty lausuntoehdotusluonnos. Useat läsnäolijat osallistuivat keskusteluun aiheesta ja tekivät joitakin muutosehdotuksia ehdotukseen, jotka hallituksen jäsenet kirjasivat. Todettiin, että hallitus lähettää uusitun lausuntoluonnoksen vielä postilistalle ennen lopullista hyväksymistä. Tämän Kokouksen jälkeen on samoissa tiloissa avoin keskustelutilaisuus mietinnöstä, jossa paikalla on myös toimikunnan sihteeri.

6. Muut asiat

Jarmo Saarikko tiedotti hallituksen keskusteluista Internet Societystä sekä ISOCin kansallisen chapterin perustamisesta. Keskeisin ongelma on ollut ISOCin vaatimus kansallisen osaston jäsenten ISOC jäsenyydestä, mikä nostaisi SIY:n jäsenmaksun korkeaksi nykyiseen verrattuna. Jotkin muut yhdistykset ovat jo perustaneet tai perustamassa Internet-aiheisia alaryhmiä.

Paavo Ahonen kertoi, että suomalaisten toimintaa IETF:ssä tulisi lisätä nykyisestä.

7. Kokouksen keskeyttäminen

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 18.00. Kokousta jatketaan tiistaina 22.4. klo 16.30 Telmo ry:n tiloissa, Salomonkatu 17 A, 10. krs, Helsinki.

Vakuudeksi

Pekka Yrjölä 
puheenjohtaja

Jarmo Saarikko 
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja toteamme sen vastaavan kokouksen kulkua

Päiväys

Jaakko Hyvätti

Lauri Laitinen