Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Kevätkokous 1998

Aika: 5.2.1998 alkaen klo 17:00
Paikka: Telia Finland Oy:n koulutustilat, Myyrmäentie 2, Vantaa
Osanottajat: Ahonen Paavo, Huopio Kauto, Hyvätti Jaakko, Karttaavi Tommi, Kivinen Tero, Kortti Heikki, Lahti Jarmo, Laine Harri, Mellin Jorma, Orajärvi Jukka, Pessi Pekka, Ruokonen Vesa, Saarikko Jarmo, Yrjölä Pekka.

 

Ennen kokouksen alkua Telia Finland Oy:n Jukka Rouhe ja Timo Joutsenvirta esittelivät Telia Finlandin tietoliikenne- ja Internet-toimintoja ja Petteri Numminen Helsingin Sanomien Verkkoliitteestä sen WWW-julkaisutoimintaa.

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Paavo Ahonen avasi kokouksen klo 19:00. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi (jäsenkirje 22.1.1998) ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen toimihenkilöt

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Paavo Ahonen, sihteeriksi Jarmo Lahti ja pöytäkirjan tarkastajiksi Jaakko Hyvätti ja Pekka Yrjölä. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Esityslistan (liite) hyväksyminen

Poistettiin esityslistan kohdasta 7. "talousarvio" ja muokattiin kohtaa 8: 
8a. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus vuodelle 1998 ja 
8b. Hyväksytään vuoden 1998 talousarvio.

4. Toimintakertomukset, tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunnot

Käsiteltiin vuosien 1995, 1996 ja 1997 ko. dokumentit vuosittain. Tilintarkastajien lausunnossa vuodelta 1997 kiinnitettiin huomiota siihen, että vuonna 1997 tapahtuneen yhdistyksen rekisteröinnin yhteydessä tehdyt yhdistysrekisterin ehdottamat "pienet muutokset" sääntöihin olisi pitänyt hyväksyttää josain jäsenkokouksessa, vaikka niillä ei toimintaan vaikutusta olekaan.

5. Tilinpäätösten vahvistaminen

Vuosien 1995, 1996 ja 1997 tilinpäätökset vahvistettiin.

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Päätettiin myöntää yhdistyksen hallitukselle/hallituksille vastuuvapaus vuosien 1995, 1996 ja 1997 toiminnan suhteen. Jarmo Saarikon ponsiesityksenä seuraava hallitus velvoitettiin hyväksyttämään vuonna 1997 yhdistyksen rekisteröinnin yhteydessä tehdyt "pienet sääntömuutokset" virallisesti jäsenkokouksella.

7. Vuoden 1998 toimintasuunnitelma (liite)

Vilkkaan keskustelun jälkeen hyväksyttiin hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhdistyksestä pyritään muodostamaan Internet Societyn (ISOC) Suomen paikallisosasto.

8a. Jäsenmaksu vuodella 1998

Päätettiin SIY:n vuoden 1998 henkilöjäsenmaksuksi 50 mk + ISOCin jäsenmaksu ja yhteisöjäsenmaksuksi 500 mk.

8b. Talousarvion hyväksyminen

Hallituksen esitys vuoden 1998 talousarvioksi hyväksyttiin muutoksin. Tulopuolelta vähennettiin henkilöjäsenmaksut 50 x 50 mk (hallituksen esitys: 100 x 50 mk) (ja hallituksen esityksen mukaan ISOC-jäsenmaksua 50 x 200 mk), jolloin tulot pienenivät esityksen 21500 markasta 19000 markkaan. Menopuolelta vähennettiin vastaavasti seminaarien järjestelykustannukset 4000 markkaan (4500 mk) ja tiedotustoiminnan osuus 2000 markkaan (4000 mk). Hyväksytty vuoden 1998 talousarvio liitteenä.

9. Puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja hallitus

Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 1998 Paavo Ahonen (CSC Tieteellinen laskenta Oy) ja rahastonhoitajaksiJarmo Saarikko (Metsäntutkimuslaitos). Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Hannu Flinck (Nokia Research Center),Jaakko Hyvätti (EUnet Finland), Markku Kojo (HY/Mowgli), Elina Lahti (Veikkaus Oy), Petri Lahtinen (Tele) ja Pekka Yrjölä (Sanoma Oy) sekä varajäseniksi Tommi Karttaavi (HPY) ja Vesa Ruokonen (Telia).

10. Tilintarkastajat ja varamiehet

Valittiin tilintarkastajiksi Tero Kivinen ja Mika Särkijärvi sekä varatilintarkastajiksi Jukka Orajärvi ja Marja Sarja.

11. Muut esille tulevat asiat

Päätettiin jatkaa ISOCin Suomen osasto -asiasta keskustelua yhdistyksen keskustelulistalla siy@lists.otol.fi.

12. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:30.

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
Paavo Ahonen, puheenjohtaja 
Jarmo Lahti, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat: 
Jaakko Hyvätti 
Pekka Yrjölä