Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Kevätkokous 1999

Aika: 25.3.1999 alkaen klo 16:00
Paikka: IBM:n pääkonttori, Laajalahdentie 23, Helsinki
Osanottajat: Karttaavi Tommi, Isomäki Markus, Saarikko Jarmo, Yrjölä Pekka

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Tommi Karttaavi avasi kokouksen klo 16:00. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen toimihenkilöt
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tommi Karttaavi, sihteeriksi Jarmo Saarikko ja pöytäkirjan tarkastajiksi Jaakko Hyvätti ja Markus Isomäki. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Esityslistan (liite) hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin

4. Toimintakertomukset, tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunnot
Käsiteltiin vuoden 1998 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot

5. Tilinpäätösten vahvistaminen
Vahvistettiin vuoden 1998 tilinpäätös

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Päätettiin myöntää yhdistyksen hallitukselle/hallituksille vastuuvapaus vuoden 1998 toiminnan suhteen.

7. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

8. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat: 
Pekka Yrjölä ja Markus Isomäki