Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Kevätkokous 2000

Aika: 5.4.2000, klo 16
Paikka: Elisa Communications, tutkimuskeskus, Helsinki

Paikalla: Toni Alatalo, Kare Casals, Kauto Huopio, Jaakko Hyvätti, Mirka Järnefelt, Tommi Karttaavi, Mikko Kinnunen, Arttu Laine, Lauri Laitinen, Tommi Mustonen, Jari Ollikainen, jarmo Saarikko, Jyrki Soini

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Hallituksen puheenjohtaja Tommi Karttaavi avasi kokouksen klo 17.30. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi. 
Sihteeriksi valittiin Toni Alatalo.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tommi Mustonen ja Jarmo Saarikko.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouskutsun mukaisesti.

4. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot
Kaksi tilintarkastuskertomusta, koska kaksi tarkastajaa käynyt läpi. Tommi Karttaavi luki ääneen tilintarkastuskertomukset.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Käytiin läpi yksityiskohtia tilitapahtumista ja varatusta budjetista. Yhdistyksen talouden todettiin kohentuneen lähinnä onnistuneen InterTECH’99 seminaarin ansiosta.
Kokous vahvisti tilinpäätöksen.

6. Toimintakertomus 1999
Tommi Karttaavi esitti vuoden 1999 toimintakertomuksen. Intertech-seminaarin päivämäärän (29.4.1999) kohdalla on kirjoitusvirhe, joka korjataan ennen kertomuksen laittamista verkkoon.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Molemmat tilintarkastajat ovat ehdottaneet hallitukselle vastuuvapautta. Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden.

8. Muut asiat
Muita virallisia asioita ei ollut. Tulevista tapahtumista, ISOC:n Board of Trustees –vaaleista, jäsenmaksuista yms. päätettiin puhua kokouksen ulkopuolella.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo. 17.50