Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Kevätkokous 2002

Aika: ke 3.4.2002 klo 16.30
Paikka: Aula, Lasipalatsin 2. krs., Helsinki

Esityslista
1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Puheenjohtajan ja sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot
5. Tilinpäätöksen vahvistaminen
6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
7. ISOC Board of Trustees vaalien ehdokasnimityksen vahvistaminen
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Aika: ke 3.4.2002 klo 16.30
Paikka: Aula, Lasipalatsin 2. krs., Helsinki 
Paikalla: Tommi Karttaavi (pj.), Kare Casals (siht.), Mirka Järnefelt, Erkki Kolehmainen, Kukka Tommila

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhdistyksen puheenjohtaja Tommi Karttaavi avasi kokouksen klo 16.30. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tommi Karttaavi, sihteeriksi Kare Casals ja pöytäkirjan tarkastajiksi Kukka Tommila ja Mirka Järnefelt. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Esityslistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin

4. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot
Käsiteltiin vuoden 2001 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Vahvistettiin vuoden 2001 tilinpäätös

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Päätettiin myöntää yhdistyksen hallitukselle vastuuvapaus vuoden 2001 toiminnan suhteen.

7. ISOC Board of Trustees vaalien ehdokasnimityksen vahvistaminen
Kokous vahvisti ISOC Bulgarian puheenjohtajan, Veni Markovskin, nimittämisen ehdokkaaksi Internet Societyn vuoden 2002 Board of Trustees vaaleihin.

8. Muut asiat
Muita asioita ei ollut

9. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 17.30