Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Kevätkokous 2003

Aika: 31.3.2003 klo 18.00
Paikka: Ravintola Amarillon kabinetti, Mikonkatu 9, Helsinki

Paikalla: Tommi Karttaavi (pj.), Kukka Tommila (siht.) Kare Casals, Erkki I. Kolehmainen, Jyrki Soini

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi ja sihteeriksi Kukka Tommila. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kare Casals ja Erkki Kolehmainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Kokous vahvisti tilinpäätöksen.

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden.

8. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.15.