Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Kevätkokous 2004

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 24.3.2004 klo 16.30
Paikka: Paikka: KPMG:n koulutustila, Forum, Helsinki

Paikalla: Tommi Karttaavi (pj.), Erkki I. Kolehmainen (siht.), Timo Kiravuo, Pauli Kruhse, Lauri Laitinen, Terho Nevasalo

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.37. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi ja sihteeriksi Erkki Kolehmainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Kiravuo ja Terho Nevasalo.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Kokous vahvisti tilinpäätöksen.

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden.

7. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.54.