Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Kevätkokous 2005

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 20.4.2005 klo 17.30
Paikka: Ravintola Amarillo, Helsinki

Paikalla: Tommi Karttaavi (pj.), Timo Kiravuo, Jyrki Soini, Kai Tarkka

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi ja sihteeriksi Kai Tarkka. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Kiravuo ja Jyrki Soini.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Kokous vahvisti tilinpäätöksen.

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden.

8. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.