Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Kevätkokous 2006

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 25.4.2006 klo 17.00
Paikka: Teknillisen korkeakoulun Tietotekniikan osasto, Konemiehentie 2, Espoo

Paikalla: Tommi Karttaavi (pj.), Timo Kiravuo, Tero Kivinen, Lauri Laitinen, Janne Lindqvist, Jorma Mellin, Jyrki Soininen

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.13. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi. Päätettiin, että puheenjohtaja toimii myös sihteerinä. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Kiravuo ja Janne Lindqvist.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Toimintakertomukseen korjataan vuosiluku ensimmäiseen kappaleeseen ja tarkistetaan jäsenkirjeiden määrä.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Kokous vahvisti tilinpäätöksen.

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden.

7. Päättäminen Tietotekniikan liiton jäsenhakemuksen tekemisestä 
Kokous päätti hakea Tietotekniikan liiton jäsenyyttä.

8. Päättäminen sääntömuutoksista
Kokous päätti hyväksyä hallituksen ehdottomat sääntömuutokset. Muutokset hyväksyttiin ehdollisina, eli ne toteutetaan vain, jos Tietotekniikan liitto hyväksyy jäsenhakemuksen.

9. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.