Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Kevätkokous 2007

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry.

Sääntömääräinen syyskokous

Aika: 14.11.2007 klo 18:15
Paikka: CSC-Tieteellinen laskenta Oy, Keilaranta 14, Espoo

Paikalla: Paavo Ahonen, Tommi Karttaavi, Timo Kiravuo, Tero Kivinen, Pauli Kruhse, Lauri Laitinen, Jorma Mellin ja Jyrki Soini

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pauli Kruhse ja sihteeriksi Tommi Karttaavi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Paavo Ahonen ja Jyrki Soini

3. Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin vaihtaa esityslistan kohtien 6 (TTL:n liittokokousedustajan valinta) ja 7 (hallituksen jäsenten valinta) järjestystä.

4. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2008

Päätettiin noudattaa Tietotekniikan liiton suositusta jäsenmaksun suuruudeksi.

5. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2008 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi (liite 1) ja talousarvioksi (liite 2) vuodelle 2008 vahvistettiin.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 5-7 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä

Puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi ja rahastonhoitajaksi Kukka Tommila. Päätettiin valita hallitukseen 6 varsinaista jäsentä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Timo Kiravuo, Janne Lindqvist, Jorma Mellin, Jyrki Soini, Jonne Soininen ja Kai Tarkka. Hallituksen varajäseniksi valittiin Lauri Laitinen ja Kari Mikkelä.

7. Valitaan yhdistyksen edustaja Tietotekniikan liiton liittokokouksiin vuosille 2007 - 2008

Valittiin Tommi Karttaavi yhdistyksen edustajaksi Tietotekniikan liiton liittokokouksiin ja varaedustajiksi Timo Kiravuo, Lauri Laitinen, Janne Lindqvist, Jorma Mellin, Kari Mikkelä, Jyrki Soini, Jonne Soininen, Kai Tarkka ja Kukka Tommila.

8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä

Tilintarkastajiksi valittiin Niilo Fredrikson ja Jaakko Hyvätti ja heidän varamiehikseen Tero Kivinen ja Tommi Mustonen.

9. Muut esille tulevat asiat

Paavo Ahonen (CSC) on kokoamassa Funetin historiaa kirjaksi. Myös SIYn jäseniltä toivotaan yhteydenottoja.

Keskusteltiin mahdollisuudesta hakea toimintatukea yhdistykselle FUUGin säätiöltä. Toivottiin, että hallitus voisi selvittää asiaa.

10. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.