Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Kevätkokous 2008

Suomen Internet-yhdistys - ISOC Finland

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 16.4.2008 klo 18.15
Paikka: Viestintävirasto, Itämerenkatu 3 A, Helsinki

Paikalla: Tommi Karttaavi, Tero Kivinen, Pauli Kruhse, Tommy Lindgren, Jorma Mellin, Jyrki Soini, Jonne Soininen

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.17. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Mellin ja sihteeriksi Tommi Karttaavi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jyrki Soini ja Jonne Soininen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Kokous vahvisti tilinpäätöksen.

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden.

7. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.36.