Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Kevätkokous 2009

Suomen Internet-yhdistys - ISOC Finland

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 3.6.2009
Paikka: Kuntatalo, Kolmas linja 14, Helsinki

Paikalla: Lauri Hirvonen, Tommi Karttaavi, Timo Kiravuo, Tero Kivinen, Tuula Koskenvaara, Pauli Kruhse, Paul Lindfors, Jorma Mellin,

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.13. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Hirvonen ja sihteeriksi Tommi Karttaavi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tuula Koskenvaara ja Pauli Kruhse.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelle 2008..

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Kokous vahvisti tilinpäätöksen.

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden.

7. Muut asiat
Esitettiin toivomus, että hallitus järjestäisi lisää samanlaisia tilaisuuksia, kuin Internetin pelisäännöt -seminaari syksyllä 2008.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.26.