Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Kevätkokous 2010

Aika: maanantai 31.5.2010 klo 17 alkaen 
Paikka: Ravintola Amarillon kabinetti, Mikonkatu 9, Helsinki

Paikalla: Lauri Hirvonen, Tommi Karttaavi, Timo Kiravuo, Tero Kivinen, Erkki Kolehmainen, Pauli Kruhse, Jarmo Lahti, Lauri Laitinen, Yrjö Länsipuro, Juuso Moisander, Jyrki Soini

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Hirvonen ja sihteeriksi Tommi Karttaavi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jarmo Lahti ja Juuso Moisander

3. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot 
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelle 2009.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen 
Kokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelle 2009.

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 
Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden.

7. Muut asiat 
Muita asioita ei ollut.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.