Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Kevätkokous 2011

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry.

Sääntömääräinen Kevätkokous

Aika: maanantai 6.6.2011 klo 18

Paikka: Ravintola Vltavan Havel-kabinetti, Elielinaukio 2, Helsinki

Paikalla: Yrjö Länsipuro (puh.joht.), Tommi Karttaavi (siht.), Timo Kiravuo, Tero Kivinen, Pauli Kruhse, Jouni Laakso, Jarmo Lahti, Atte Pakkanen, Juuso Moisander, Jyrki Soini, Jonne Soininen, Jyry Suvilehto

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Länsipuro ja sihteeriksi Tommi Karttaavi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Kiravuo ja Markku Kojo.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelle 2010.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Kokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelle 2010.

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden.

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25.