Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Kevätkokouksen jatko 1997

Pöytäkirja
Sääntömääräinen kevätkokouksen jatko

Aika: 22.4.1997 klo 16.45 
Paikka:TELMO ry, Salomonkatu 17 A, 10. krs, Helsinki 
Läsnäolijat: 
Paavo Ahonen (CSC - Tieteellinen laskenta Oy) 
Ilpo Kantonen 
Marja Sarja 
Pekka Yrjölä 
Jarmo Saarikko 
Aki Alaluusua

 

1. Kokouksen avaus

8.4.1997 aloitetun sääntömääräisen kevätkokouksen puheenjohtaja Pekka Yrjölä avasi kokouksen ja totesi sen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Järjestäytyminen

Päätettiin, että kokouksen puheenjohtajana jatkaa Pekka Yrjölä sekä sihteerinä Jarmo Saarikko. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Alaluusua ja Paavo Ahonen.

3. Esityslista

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraava: 
o Edellisen kokouksen 4. kohdan jatkaminen. 
o Jatkotoimenpiteet 
o Muut asiat

4. Vuosikokousasiat

Hallituksen puheenjohtaja Paavo Ahonen selosti tositetilannetta. Yhdistyksen tililtä Merita Pankista on saatu vain konekieliset tiliotteet, joita ei voida nyt tulkita. Pankista on tilattu eritellyt tiliotteet tilin perustamisesta alkaen, mutta niitä ei ole vielä saatu, joten tilinpäätöstä ei ole voitu tehdä.

Edellisessä kokouksessa mainitussa virhekirjauksessa pankki on ilmeisesti erehdyksessä tallettanut suurehkon summan yhdistyksen erään jäsenen yksityisiä varoja yhdistyksen tilille ja veloittanut sieltä myös hänen kulujaan (ko. jäsen on alunperin avannut yhdistyksen tilin ja ollut tilin käyttäjänä). Nämä virhekirjaukset on tiettävästi korjattu, mutta lopullisesti tilanne varmistuu vasta, kun tiliotteet on saatu.

Puheenjohtajan selostus merkitään tiedoksi ja päätettiin yksimielisesti lopettaa asian käsittely tältä erää.

5. Jatkotoimenpiteet

Velvoitettiin hallitus kutsumaan yhdistyksen ylimääräinen kokous koolle viivyttelemättä, kun kevätkokouksessa vaadittavat asiakirjat ovat valmiina (hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto). Kokouksen esityslistalla tulee olla nyt käsittelemättä jääneet sääntömääräiset kevätkokouksessa käsiteltävät asiat.

6. Muut asiat

Hallituksen puheenjohtaja ilmoitti, että yhdistysrekisteri on ottanut hakemuksemme käsittelyyn. Hyväksyminen on odotettavissa lähiaikoina.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.

Vakuudeksi

Pekka Yrjölä 
puheenjohtaja

Jarmo Saarikko 
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja toteamme sen vastaavan kokouksen kulkua

Päiväys

Paavo Ahonen

Aki Alaluusua