Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Syyskokous 1998

Aika: 19.10. klo 17.00 
Paikka: Dipoli, Espoo

Osanottajat:

Ahonen, Paavo 
Hyvätti, Jaakko 
Junes, Jukka 
Järnefelt, Mirka 
Karttaavi, Tommi 
Kortti, Heikki 
Lahti, Jarmo 
Lahtinen, Petri 
Larmela, Timo 
Leppänen, Juha

1. Kokouksen avaus ja toimihenkilöiden valinta

Yhdistyksen puheenjohtaja Paavo Ahonen avasi kokouksen klo 17:10. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi (jäsenkirje 5.10.1998) ja päätösvaltaiseksi.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Paavo Ahonen, sihteeriksi Tommi Karttaavi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Mirka Järnefelt ja Petri Lahtinen.

2. Esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 1999

Hyväksyttiin hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi (liite 1) ja talousarvioksi 1999 (liite 2)

3. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

Vahvistettiin hallituksen esitys jäsenmaksuiksi vuodelle 1999: 
- normaali jäsenmaksu 260 mk (ISOCin osuus 200 mk) 
- opiskelijajäsenmaksu 200 mk (ISOCin osuus 140 mk) 
- yhteisöjäsenmaksu 5.500 mk  (ISOCin osuus 5000 mk, tai suurempi, riippuen siitä mihin jäsenluokkaa yhteisöjäsen kuuluu)

4. Puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja hallitus

Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 1999 Tommi Karttaavi ja rahastonhoitajaksi Jarmo Saarikko. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Paavo Ahonen, Jaakko Hyvätti, Jukka Junes, Mirka Järnefelt, Jarmo Lahti ja Ville Mujunen sekä varajäseniksi Elina Lahti ja Pekka Yrjölä.

5. Tilintarkastajat ja varamiehet

Valittiin tilintarkastajiksi Tero Kivinen ja Juha Leppänen sekä varatilintarkastajiksi Jukka Orajärvi ja Marja Sarja.

6. Kokouksista ilmoittaminen

Päätettiin, että jäsenkokouksista ilmoitetaan sähköpostiviestillä jäsenille, kuten tähänkin asti.

7. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

8. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:00.

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
Paavo Ahonen, puheenjohtaja 
Tommi Karttaavi, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat: 
Mirka Järnefelt 
Petri Lahtinen