Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Syyskokous 1999

1999 Sääntömääräisen Syyskokouksen pöytäkirja

Aika: 15.12.1999 klo 17.00 
Paikka: Dipoli, Espoo
Läsnä:
Casals, Kare
Järnefelt, Mirka 
Karttaavi, Tommi 
Lahti, Jarmo 
Mustonen, Tommi
Saarikko, Jarmo

1. Kokouksen avaus ja toimihenkilöiden valinta

Yhdistyksen puheenjohtaja Tommi Karttaavi avasi kokouksen klo 17.00. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi, sihteeriksi Mirka Järnefelt, pöytäkirjantarkastajiksi Jarmo Lahti ja Jarmo Saarikko sekä ääntenlaskijoiksi Jarmo Lahti ja Jarmo Saarikko.

2. Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

3. Esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 2000

Toimintasuunnitelma vuodeksi 2000 hyväksyttiin. Talousarvio vuodelle 2000 hyväksyttiin. (ks. liite).

4. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

Vahvistettiin jäsenmaksu vuodelle 2000, joka on henkilöjäseneltä 10 euroa + 35 dollaria (ISOC-osuus), henkilö/opiskelijajäseneltä 10 euroa + 25 dollaria (ISOC-osuus) ja yhteisöjäseneltä 100 euroa.

5. Puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja hallitus

Puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi ja rahastonhoitajaksi Kare Casals. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tommi Mustonen, Jaakko Hyvätti, Mirka Järnefelt, Jukka Junes, Mikko Kinnunen ja Ville Mujunen. Varajäseniksi valittiin Paavo Ahonen ja Jarmo Lahti.

6. Tilintarkastajat ja varamiehet

Tilintarkastajiksi valittiin Jarmo Saarikko ja Jari Kokkonen ja varatilintarkastajiksi Jukka Orajärvi ja Kauto Huopio.

7. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

8. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
Tommi Karttaavi, puheenjohtaja
Mirka Järnefelt, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat: 
Jarmo Lahti
Jarmo Saarikko