Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Syyskokous 2000

Syyskokouksen 2000 pöytäkirja

Aika: 15.11.2000 klo 16
Paikka: Koulutuskeskus Dipolin auditorio, Espoo

Paikalla:
Karttaavi Tommi, puh.joht
Alatalo Toni, siht.
Ahonen Paavo
Casals Kare
Kahrala Veli
Kolehmainen Erkki
Mustonen Tommi
Nikander Hanna

1. Kokouksen avaus ja toimihenkilöiden valinta

Kokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja Tommi Karttaavi klo 16.05 .
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi ja sihteeriksi Toni
Alatalo.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Ahonen ja Erkki Kolehmainen.

2.Esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 2001

Toimintasuunnitelma (Liite 1) hyväksyttiin. Syyskokous hyväksyi toivomusponnen, jossa hallitus pyydetään selvittämään yhdistyksen roolia ja toiminnan tarkoitusta ja tekemään tämän pohjalta ehdotuksen seuraavaan vuosikokoukseen.

Liitteen 2 mukainen talousarvio hyväksyttiin.

3.Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

Yhdysvaltain dollarin kurssin noususta johtuen ISOC:n jäsenmaksut ovat nousseet, josta johtuen SIY:n jäsenmaksuja harkittiin uudestaan. Jäsenmaksuiksi päätettiin 280 markkaa ja opiskelijoille 215 markkaa. Tällöin SIY:n osuudeksi jää 40 markkaa (ent. 60 sijaan).
Yhteisöjäsenmaksuksi päätettiin 700 markkaa.

4.Puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja hallituksen valinta

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2001 valittiin Toni Alatalo, Rahastonhoitajaksi Kare Casals. Muiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tommi Mustonen, Mirka Järnefelt, Mikko Kinnunen, Hanna Nikander, Veli Kahrala, Kari Mikkelä. Hallituksen varajäseniksi valittiin Tommi Karttaavi ja Kari Saarelainen.

5.Tilintarkastajien ja varamiehien valinta

Tilintarkastajiksi valittiin Jarmo Saarikko ja Jari Kokkonen ja varatilintarkastajiksi Paavo Ahonen ja Jukka Orajärvi.

6.Sääntömuutokset

Kokous hyväksyi liitteen 3 mukaiset mukaiset muutokset sääntöihin.

7.Muut esille tulevat asiat

Muita esilletulevia asioita ei ollut.

8.Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.