Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Syyskokous 2001

Internet-yhdistyksen jäsenkokous 2001

Aika: 19.12.2001 klo 17.30
Paikka: Aula, Lasipalatsin 2. krs., Helsinki

Esityslista
1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot
5. Tilinpäätöksen vahvistaminen
6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
8. Jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen vuodelle 2002
7. Esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 2002
9. Puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja hallituksen valinta
10. Tilintarkastajien ja varamiesten valinta
11. Hallituksen valtuuttaminen palkkioiden maksamiseen (myös hallituksen jäsenille) operatiivisen toiminnan pyörittämiseen jos se on taloudellisesti mahdollista
12. Muut asiat
13. Kokouksen päättäminen

Hallituksen esitys jäsenmaksuiksi vuodelle 2002:

Henkilöjäsenmaksu: 12 EUR
Opiskelijajäsenmaksu: 6 EUR
Henkilöjäsenmaksu + ISOC jäsenmaksu: 50 EUR
Opiskelijajäsenmaksu + ISOC jäsenmaksu: 35 EUR
Yhteisöjäsenmaksu: 1000 EUR
Yhteisöjäsenmaksu, voittoa tavoittelemattomat organisaatiot tai yritykset joiden liikevaihto alle 5 milj. EUR: 500 EUR

Pöytäkirja

Suomen Internet-yhdistyksen sääntömääräinen jatkettu jäsenkokous
Aika: 19.12.2001
Paikka: Aula, Lasipalatsi, Helsinki

Paikalla: Toni Alatalo, Kare Casals, Mirka Järnefelt, Veli Kahrala, Tommi Karttaavi, Erkki Kolehmainen, Kari Mikkelä, Tommi Mustonen, Jyrki Soini, Kukka Tommila

Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Toni Alatalo avasi kokouksen klo 17.45 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Toni Alatalo ja sihteeriksi Tommi Karttaavi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Mikkelä ja Kare Casals
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin
4. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot
Esiteltiin tilinpäätös. Vuoden 2000 toimintakertomus (liite 1) luettiin ääneen. Tilintarkastajat suosittelevat lausunnossaan (liite 2) tilinpäätöksen (liite 3) vahvistamista.
5. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Taseesta poistetaan siinä virheellisesti esiintyvä varaus 8012 mk. Tilinpäätös vahvistetaan tällä korjauksella. Päätettiin siirtää tilikauden 2000 voitto 5545,40 mk voitto/tappio tilille. Erkki Kolehmainen esitti toivomusponnen että yhdistyksen edustajana tehdyistä kokousmatkoista tehtäisiin aina matkaraportit. Ponsi hyväksyttiin.
6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Vuosikokous päätti myöntää hallitukselle vastuuvapauden toimintavuoden 2000 osalta.
7. Jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen vuodelle 2002
Hyväksyttiin hallituksen ehdotus jäsenmaksuiksi vuodelle 2002: 
- Henkilöjäsenmaksu: 12 EUR
- Opiskelijajäsenmaksu: 6 EUR
- Henkilöjäsenmaksu + ISOC jäsenmaksu: 50 EUR
- Opiskelijajäsenmaksu + ISOC jäsenmaksu: 35 EUR
- Yhteisöjäsenmaksu: 1000 EUR
- Yhteisöjäsenmaksu, voittoa tavoittelemattomat organisaatiot tai yritykset joiden liikevaihto alle 5 milj. EUR: 500 EUR
Mikäli ISOC jäsenmaksun osuus muuttuu tai poistuu vuoden 2002 aikana, on hallituksella valtuudet palauttaa jäsenille sitä vastaava osuus jäsenmaksusta.
8. Esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 2002
Hyväksyttiin hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi (liite 4) ja talousarvioksi (budjetin loppusumma 2325 euroa, liite 5) vuodelle 2002).
9. Puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja hallituksen valinta
Valittiin Tommi Karttaavi puheenjohtajaksi ja rahastonhoitajaksi Kare Casals. Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi: Toni Alatalo, Mirka Järnefelt, Veli Kahrala, Tommi Mustonen, Jyrki Soini, Kukka Tommila ja varajäseniksi Erkki Kolehmainen ja Kari Mikkelä.
10. Tilintarkastajien ja varamiesten valinta
Tilintarkastajiksi valittiin Paavo Ahonen ja Jarmo Saarikko ja varatilintarkastajiksi Jukka Orajärvi ja Jaakko Hyvätti
11. Hallituksen palkkiot
Päätettiin, että hallituksen jäsenille voidaan maksaa palkkio muusta kuin normaaliin hallitustyöskentelyyn liittyvästä tehtävästä, kuitenkin sillä edellytyksellä että sen maksamiseen käytetään vain edellä hyväksytyn budjetin ulkopuolista rahoitusta (esim. tapahtumista tai sponsoreilta saatavaa lisärahoitusta) 
12. Muut asiat
Keskusteltiin ns. kasettimaksujen laajentamisesta tietotekniikkaan ja EU:n tekijänoikeusdirektiivistä. Mirka Järnefelt piti lyhyen alustuksen aiheesta (liite 6). Todettiin että asiaa on syytä seurata siltä osin kuin se koskee internet-päätelaitteita, verkon käyttöä tai verkon teknisiä laitteita (esim. välimuistipalvelimet)
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.