Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Syyskokous 2002

Suomen Internet-yhdistyksen Syyskokous 28.11.2002 
Syyskokous pidettiin Dipolissa järjestetyn Domain-nimiseminaarin jälkeen.

Aika: 28.11.2002 klo 17.00
Paikka: Koulutuskeskus Dipoli, Otaniemi, Espoo

Esityslista

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3. Esityslistan hyväksyminen 
4. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2003
5. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2003 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja, 4-6 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä
7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
8. Muut esille tulevat asiat
9. Kokouksen päätös

PÖYTÄKIRJA

Suomen Internet-yhdistys – SIY ry.
Sääntömääräinen syyskokous
Aika: 28.11.2002
Paikka: Koulutuskeskus Dipoli, Espoo
Läsnä: Kare Casals, Tommi Karttaavi, Erkki Kolehmainen ja Kukka Tommila

Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen 17.00. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi, sihteeriksi Kare Casals. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Erkki Kolehmainen ja Kukka Tommila.

3. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin.

4. Hallituksen esitys jäsenmaksujen suuruudeksi vuodelle 2003
Hallituksen esitys jäsenmaksuiksi vuodelle 2003 (liite 1) vahvistettiin.

5. Hallituksen esitys vuoden 2003 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi (liite 2) ja talousarvioksi (liite 3) vuodelle vahvistettiin.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja, 4-6 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä
Puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi ja Rahastonhoitajaksi Kukka Tommila. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Toni Alatalo, Kare Casals, Mirka Järnefelt, Veli Kahrala, Erkki Kolehmainen ja Jyrki Soini. Hallituksen varajäseniksi valittiin Aleksandr Koltsoff ja Kari Mikkelä.

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
Tilintarkastajiksi valittiin Niilo Fredrikson ja Tommi Mustonen ja heidän varamiehikseen Jaakko Hyvätti ja Jukka Orajärvi.

8. Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei ollut

9. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15

Liitteet:
Liite 1: Hallituksen esitys jäsenmaksuiksi vuodelle 2003:

Henkilöjäsenmaksu: 12 EUR
Opiskelijajäsenmaksu: 6 EUR
Yhteisöjäsenmaksut: 
500 EUR, suuryritykset ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (järjestöt, liitot, oppilaitokset, korkeakoulut tai niiden yksiköt).
100 EUR: pienet ja keskisuuret yritykset sekä yhdistykset