Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Syyskokous 2003

Aika: 10.12.2003 klo 19.00
Paikka: Ravintola Tekniska, Eerikinkatu 2, Helsinki
Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Kukka Tommila (siht.), Timo Kiravuo, Terho Nevasalo, Anna-Maija Nurminen-Lempinen, Antti Lange, Pauli Kruhse, Tero Kivinen, Kare Casals, Kari Mikkelä ja Erkki Kolehmainen

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen 19.00. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi, sihteeriksi Kukka Tommila. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Terho Nevasalo ja Kare Casals.

3. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin.

4. Hallituksen esitys jäsenmaksujen suuruudeksi vuodelle 2004
Hallituksen esitys jäsenmaksuksen pitämisestä ennallaan vahvistettiin.

5. Hallituksen esitys vuoden 2004 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi (liite 1) ja talousarvioksi (liite 2) vuodelle 2004 vahvistettiin.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja, 4-6 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä
Puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi ja rahastonhoitajaksi Erkki Kolehmainen. Päätettiin valita hallitukseen 6 varsinaista jäsentä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Timo Kiravuo, Veli Kahrala, Terho Nevasalo, Anna-Maija Nurminen-Lempinen, Jyrki Soini ja Kukka Tommila. Hallituksen varajäseniksi valittiin Kari Mikkelä ja Kare Casals.

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
Tilintarkastajiksi valittiin Niilo Fredrikson ja Tommi Mustonen ja heidän varamiehikseen Jaakko Hyvätti ja Tero Kivinen.

8. Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei ollut

9. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30