Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Syyskokous 2004

Sääntömääräinen syyskokous

Aika: 8.12.2004 klo 18.00
Paikka: KPMG:n koulutustila, Forum, Helsinki
Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Erkki Kolehmainen (siht.), Paavo Ahonen, Kare Casals, Kauto Huopio, Timo Kiravuo, Tero Kivinen, Jorma Mellin, Jyrki Soini ja Kai Tarkka

Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.12. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi, sihteeriksi Erkki Kolehmainen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kare Casals ja Jyrki Soini.

3. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin.

4. Hallituksen esitys jäsenmaksujen suuruudeksi vuodelle 2005
Hallituksen esitys jäsenmaksuksen pitämisestä ennallaan vahvistettiin.

5. Hallituksen esitys vuoden 2005 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi (liite 1) ja talousarvioksi (liite 2) vuodelle 2005 vahvistettiin.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja, 4-6 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä
Puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi ja rahastonhoitajaksi Erkki Kolehmainen. Päätettiin valita hallitukseen 6 varsinaista jäsentä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Timo Kiravuo, Jorma Mellin, Terho Nevasalo, Jyrki Soini, Kai Tarkka ja Kukka Tommila. Hallituksen varajäseniksi valittiin Kare Casals ja Kari Mikkelä.

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
Tilintarkastajiksi valittiin Niilo Fredrikson ja Tommi Mustonen ja heidän varamiehikseen Jaakko Hyvätti ja Tero Kivinen.

8. Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei ollut

9. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.28