Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Syyskokous 2006

Sääntömääräinen syyskokous

Pöytäkirja

Aika: ma 28.11.2006 klo 18
Paikka: Ravintola Hamlet, Vilhonkatu 6, Helsinki

Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Timo Kiravuo, Pauli Kruhse, Janne Lindqvist, Jyrki Soini ja Jonne Soininen

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kokous päätettiin siirtää aiemmin sovitusta paikasta Ravintola Hamletiin. Siirtyminen tapahtui, kun oli varmistettu, ettei tulijoita ole enempää. Kokousta jatkettiin n. klo 18.40. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi ja sovittiin, että puheenjohtaja pitää myös pöytäkirjaa. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Kiravuo ja Janne Lindqvist.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Päätetään hallituksen ehdotuksesta jättää vuoden 2006 jäsenmaksut perimättä

Hallitus esitti syyskokoukselle että vuoden 2006 henkilöjäsenmaksut, joita ei vielä ole laskutettu, jätettäisiin perimättä, perusteluna siirtymävaihe Tietotekniikan liiton jäsenyhdistykseksi. Esitys hyväksyttiin ja päätettiin muuttaa vuoden 2006 henkilöjäsenmaksun suuruudeksi 0 euroa.

5. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2007

Vahvistettiin jäsenmaksujen suuruudeksi vuodelle 2007 Tietotekniikan liiton jäsenmaksu. Jäsenmaksun suuruus riippuu siitä, missä vaiheessa vuotta liittyminen tapahtuu.

7. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2007 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi (liite 1) ja talousarvioksi (liite 2) vuodelle 2007 vahvistettiin. Talousarvio vuodelle 2007 perustuu vuoden 2006 talousarvioon, sillä Tietotekniikan liittoon liittymisen vaikutuksia ei tässä vaiheessa voida tarkasti arvioida.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja, 4-6 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä

Puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi ja rahastonhoitajaksi Erkki Kolehmainen. Päätettiin valita hallitukseen 6 varsinaista jäsentä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Timo Kiravuo, Jorma Mellin, Jyrki Soini, Jonne Soininen, Kai Tarkka ja Kukka Tommila. Hallituksen varajäseniksi valittiin Janne Lindqvist ja Kari Mikkelä.

9 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä

Tilintarkastajiksi valittiin Niilo Fredrikson ja Tommi Mustonen ja heidän varamiehikseen Jaakko Hyvätti ja Tero Kivinen.

10. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.52